در دیدار مدیر کل پست با مدیرشعب استان خراسان شمالی مطرح شد:

بهره مندی متقابل در مذاکرات و تعاملات بین سازمانی

دیدار مدیر کل پست استان خراسان شمالی با مدیر شعب بانک مسکن استان در راستای افزایش تعاملات فیمابین صورت پذیرفت و بر لزوم اطلاع رسانی خدمات قابل ارایه در بانک و اداره کل پست به کارکنان هر دو مجموعه تاکید شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

در این دیدار که در راستای افزایش سطح همکاری ها و تعامل های فیمابین صورت پذیرفت بر لزوم اطلاع رسانی متقابل خدمات قابل ارایه در بانک و اداره کل پست به کارکنان هر دو مجموعه تاکید شد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در این دیدار علی اکبرخانی مدیر کل پست استان خراسان شمالی، با تشریح خدمات گسترده پست در بخش های مختلف اعم از ارسال مراسلات، چاپ تمبرهای اختصاصی برای کارکنان بانک و همکاری با شعب تحت پوشش بانک در استان به منظور تحویل اخطاریه های پستی مشتریان دارای بدهی معوق ، از اعلام آمادگی خود جهت پذیرش نصب یک دستگاه خودپرداز توسط بانک مسکن در محل ساختمان اداره کل پست خبر داد.
مجید اسدی فر مدیر شعب بانک مسکن استان نیز دراین دیدار ضمن تبریک انتصاب خانی به سمت مدیر کلی جدید این اداره واستقبال از خدمات قابل ارایه توسط پست،از پیشنهادهای مطرح شده به عنوان یک بازی برد- برد یاد کرد که می تواند بهره مندی متقابل دوطرف را از یک مذاکره موفق تضمین نماید.
مدیر شعب بانک مسکن همچنین از اعلام آمادگی بانک مسکن جهت نصب دستگاه های خودپرداز در محل ساختمان هر یک از شعب اداره کل پست در سطح استان خبر داد و افزود: بانک این آمادگی را دارد تا به منظور رفاه حال کارکنان اداره کل پست، در هریک از مکان های مورد درخواست توسط پست که بازدهی مورد نظر بانک را داشته باشد نسبت به نصب دستگاه خودپرداز دیواری یا سالنی اقدام کند.
گفتنی است با شروع سطح جدیدی از همکاری ایجاد شده بین بانک و اداره کل پست، امید است در آینده ای نزدیک تعاملات فیمابین در حوزه خدمات افزایش یابد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000