مرزبندی قیمتی در بازار مسکن تهران

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
نهاد رسمی آماری کشور مرزبندی جدیدی از سه سطح قیمتی در سه گروه مختلف زیرمجموعه بازار مسکن شهر تهران را اعلام کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی ارایه آمار و اطلاعات در بخش های مختلف از جمله بازار مسکن ، اطلاعات مربوط به دسته بندی قیمتی در بازار معاملات زمین و املاک کلنگی، معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی و همچنین سطح اجاره بها در مناطق مختلف شهر تهران را اعلام کرد.
در گزارشی که در این باره تهیه و ارایه شده است هر کدام از سه بخش اصلی بازار معاملات مسکن اعم از بازار معاملات زمین و املاک مسکونی، بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی و همچنین بازار اجاره بهای مسکن در سه گروه قیمتی متفاوت طبقه بندی شده است؛ مبنای زمانی آمار و اطلاعات ارایه شده در این زمینه سه ماهه سوم سوم سال جاری یعنی فصل پاییز سال 97 است.
بر این اساس، مناطق 22 گانه شهر تهران برحسب متوسط قیمت یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی به سه سطح قیمتی طبقه بندی شده است؛ در این طبقه بندی میانگین قیمت زمین و زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در شهر تهران در 5 منطقه شهر تهران بیش از 13 میلیون تومان گزارش شده است؛ این مناطق در نیمه شمالی شهر تهران واقع شده و شامل مناطق یک، دو، سه، شش و هفت می شود؛ همچنین 9 منطقه دیگر شهر تهران در طبقه بندی دوم قرار گرفته اند که میانگین قیمت هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در آن ها بین 5 میلیون و 200 هزار تومان تا 13 میلیون تومان است؛ این مناطق شامل مناطق چهار، پنج،هشت،9،10،11،13،14 و 22 هستند که عموما جزو مناطق مصرفی شهر تهران به لحاظ معاملات مسکن محسوب می شوند.
همچنین 8 منطقه دیگر شهر تهران مناطقی هستند که میانگین قیمت هر مترمربع زمین و یا زمین املاک مسکونی کلنگی در آن ها از 5 میلیون و200 هزار تومان کمتر است؛این مناطق که در نیمه جنوبی شهر تهران قرار دارند شامل مناطق 12،15،16،17،18،19،20 و 21 هستند که عموما جزو محدوده های واقع در بافت فرسوده شهر تهران محسوب می شوند.
دسته بندی انجام شده در خصوص میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران نیز نشان می دهد پاییز امسال میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 5 منطقه شهر تهران شامل مناطق،1،2،3،5 و 6بیش از 11 میلیون تومان به ثبت رسیده است؛همچنین میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این بازه زمانی در 10 منطقه دیگر شهر تهران شامل 4،7،8،9،10،11،13،14،21 و 22بین 5 میلیون تا 11 میلیون تومان بوده است و در 7 منطقه باقی مانده شامل مناطق 12،15،16،17،18،19 و 20 میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی کمتر از 5 میلیون تومان گزارش شده است.
در بازار اجاره مسکن مناطق 22 گانه شهر تهران نیز یک مرزبندی سه گانه انجام شده است؛بر این اساس،مناطق 22 گانه شهر تهران بر حسب متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در پاییز امسال به سه گروه طبقه بندی شده اند؛در این طبقه بندی میانگین اجاره بهای ماهانه به ازای هر مترمربع در 6 منطقه شهر تهران بیش از 36 هزار تومان بوده است؛مناطق 1،2،3،5،6 و 7 در این گروه قرار دارند؛همچنین در 9 منطقه شهر تهران شامل مناطق 4،8،9،10،11،13،14،21 و 22 میانگین قیمت اجاره بهای ماهانه هر مترمربع بین 25 تا 36 هزار تومان است؛همچنین در 7 منطقه باقی مانده از شهر تهران شامل مناطق 12،15،16،17،18،19 و 20 میانگین اجاره بهای ماهانه به ازای هر مترمربع واحد مسکونی کمتر از 25 هزار تومان است.
با توجه به کاهش قابل توجه شیب رشد قیمت مسکن در شهر تهران این اطلاعات در مقطع زمانی حاضر تفاوت چندانی پیدا نکرده است؛ به این معنا که براساس تحقیقات میدانی، سطح قیمتی در بازار معاملات زمین، آپارتمان های مسکونی و اجاره مسکن در روزهای سپری شده از فصل زمستان نیز در همین محدوده اعلام شده قرار دارد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000