گزارش مرکز آمار ایران در دی ماه نشان می دهد

دو روند تورمی در بخش مسکن

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در دی ماه از سطح تورم ماهانه در بخش مسکن کاسته شده، اما نرخ تورم نقطه به نقطه افزایش کم دامنه ای را تجربه کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد شاخص قیمتی گروه مسکن در دی ماه به سطح 31.12 واحد رسیده است. این گزارش در بخش مسکن از دو بخش اجاره و خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی تشکیل شده است و در مجموع 31.12 درصد از وزن کل شاخص بهای مصرف کننده را در اختیار دارد. بنابراین مهمترین گروه در بین گروه های شاخص بهای مصرف کننده گروه مسکن محسوب می شود. در گزارش تورمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در دی ماه به میزان 1.1 درصد گزارش شده است. به بیان دیگر سطح قیمت مسکن در دی ماه نسبت به ماه قبل به میزان 1.1 درصد افزایش یافته است. این رقم برای ماه آذر به میزان 1.2 درصد گزارش شده بود. این موضوع نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه کاهش محسوسی را در دی ماه نسبت به آذر ماه تجربه کرده است.
اما این روند کاهشی در نرخ تورم نقطه به نقطه مشاهده نمی شود. تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در یک ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بر این اساس تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در دی ماه به میزان 24.2 درصد گزارش شده، رقمی که در آذر ماه سال جاری در سطح 23.9 درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد که به رغم کاهش تورم ماهانه در دی ماه، تورم نقطه به نقطه افزایش 0.3 واحد درصدی را تجربه کرده است. البته این سطح از افزایش تورم در بازه یک ساله روند غافل گیر کننده ای به شمار نمی آید و نسبت به سایر گروه های مهم، نظیر کالاهای خوراکی، تورم بخش مسکن قابل قبول است. در دی ماه تورم نقطه به نقطه شاخص کل بهای مصرف کننده 39.6 درصد گزارش شده، که نشان می دهد تورم بخش مسکن بسیار پایین تر از این رقم بوده و به نوعی می توان گفت که مسکن نقش کنترل گر تورم را داشته است. در مقایسه تورم نقطه به نقطه بخش خوراکی ها با ثبت رقم 56 درصد به یکی از گروه های پیش رو در افزایش تورم تبدیل شده است. البته با توجه با افزایش نرخ ارز و وارداتی بودن اقلام و نهاده ها در بخش خوراکی ها، این میزان افزایش سطح قیمت ها قابل پیش بینی است.
تورم شهری و روستایی
مرکز آمار ایران علاوه بر انتشار آمارهای کلی از بخش مسکن، این روند را به تفکیک آمارهای روستایی و شهری نیز منتشر می کند. آمارهای این گزارش نشان می دهد که در دی ماه نرخ تورم ماهانه شهری در بخش مسکن به میزان 1.1 درصد بوده، که این رقم در آذر ماه سال جاری در سطح 1.3 درصد ثبت شده بود. همچنین در بخش روستایی تورم ماهانه بخش مسکن در دی ماه به میزان 0.8 درصد گزارش شده، که این رقم نیز در آذر ماه یک درصد عنوان شده بود. این موضوع نشان می دهد که در دو ماه اخیر نرخ تورم ماهانه مسکن در بخش شهری بیشتر از بخش روستایی بوده است، اگر چه هم در بخش شهری و هم در بخش روستایی از سطح تورم کاسته شده است. دیگر آمارها نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن شهری در دی ماه به میزان 24.7 درصد بوده که این رقم برای مسکن روستایی در سطح 17.1 درصد گزارش شده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000