هیبنا گزارش می دهد

ضرورت تامین مسکن کم درآمدها چیست؟

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۷/۱۱/۲۷
نویسنده طرح جامع مسکن ضرورت تامین مسکن کم درآمدها را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن و از صاحبنظران حوزه مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعلام کرد: جزییات برنامه ها و سیاست ها در بخش مسکن طی این سال ها نشان می دهد که مسکن کم درآمدها تقریبا جایگاهی در فهرست این سیاست ها نداشته است. این در حالی است که در شرایط فعلی، مسکن کم درآمدها باید اولویت اول در حوزه سیاست گذاری مسکن باشد. هر چند سیاست تامین مسکن از طریق رژیم پس انداز یک سیاست تجربه شده جهانی و نیاز بازار مسکن کشورمان است اما دولت همواره باید حامی اصلی گروه های کم درآمد در بخش مسکن نیز باشد و این دو سیاست یعنی رسیدگی به مسکن کم درآمدها و دهک های متوسط به شکل توام مورد عمل قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه طی سال ها ودوره های گذشته همواره غفلت از مسئله مهم و ضروری تامین مسکن کم درآمدها و همچنین اجرای نادرست و ناقص برخی از برنامه ها وسیاست ها که به عنوان سیاست های تامین مسکن برای اقشار و گروه های کم درآمد به اجرا درآمد منجر به افزایش جمعیت حاشیه نشین و گسترش دامنه فقر مسکن در کشور شد،گفت: در سیاست ها و برنامه ها دولت نیز به نظر می رسد اقدام عملیاتی و اجرایی که منجر به بهبود وضعیت سکونتی و معیشتی خانوارهای کم درآمد از ناحیه پاسخ به نیاز آن ها برای تامین مسکن شود وجود ندارد. هر چند بحث نوسازی بافت فرسوده مطرح است اما تضمینی برای تامین مسکن کم درآمدها نیست.
یزدانی با بیان اینکه آنچه از برنامه ها و رویکردها در بخش مسکن استنباط می شود این است که عمده برنامه های تدارک دیده شده برای بخش مسکن در قالب سیاست های بالادست این بخش برای پاسخ به نیاز طبقات متوسط جامعه برای تامین مسکن است،گفت: هر چند توجه به طبقات و اقشار متوسط و میان درآمد جامعه و تلاش در جهت بهبود وضعیت سکونتی آن ها یکی از مهمترین ضرورت های بازار مسکن محسوب می شود اما لازم است دولت در وهله اول نیاز طبقات محروم و فرودست جامعه را به واحدهای مسکونی از طریق اعمال سیاست های موثر در کانون توجه و اولویت قرار دهد و سپس به نیاز سایر متقاضیان بازار مسکن پاسخ دهد.
یزدانی توضیح داد:مهمترین سیاست دولت در مقطع زمانی فعلی برای حمایت از اقشار و طبقات کم درآمد ورود به طرح های نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده است؛این در حالی است که برآیند اجرای این طرح به روش فعلی نباید منجر به افزایش جمعیت حاشیه نشین به واسطه افزایش قیمت مسکن در این مناطق و به صفر رسیدن بنیه مالی خانوارهای کم درآمد برای سکونت در این محلات شود.
وی افزود: هم اکنون خانوارهای زیادی با توان مالی بسیار اندک در این محدوده ها و بافت های فرسوده سکونت دارند که اگر به نیاز مسکن آن ها و نحوه پاسخگویی به آن پس از نوسازی محلات و واحدهای مسکونی فرسوده فکری نشود این خانوارها نیز به حواشی شهرها رفته و منجر به توسعه و گسترش سکونتگاه های غیررسمی و جمعیت آن ها می شوند. برآورد می شود حدود 20 میلیون نفر بد مسکن در بافت های فرسوده و حاشیه غیررسمی شهرها ساکن هستند که نیمی از این جمعیت در بافت های فرسوده استقرار دارند.
یزدانی تاکید کرد:تجارب موفق دنیا در حوزه تامین مسکن کم درآمدها و همچنین تجارب ناموفق در حوزه تامین مسکن کم درآمد اثبات کرده است که نیاز دهک های فرودست جامعه و طبقات کم درآمد به مسکن تنها از طریق روش اجاره داری قابل پاسخ گویی است؛هیچ گاه سیاست های مسکن ملکی به هدف تعریف شده برای پاسخ به نیاز سکونتی این اقشار و طبقات به هدف مورد نظر اصابت نکرده است.
وی افزود: لازم است در شرایط فعلی که به دلیل جهش قیمت مسکن خطر مهاجرت تعداد بسیار زیادی از خانوارهای کم درآمد به سکونتگاه های غیر رسمی در حواشی شهرهای بزرگ وجود دارد مسوولان مسکن برای راه اندازی بازار اجاره داری به نفع این اقشار اقدام کنند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000