در ۹ ماه ابتدای سال صورت گرفت؛

کاهش ۱۰ درصدی سفته و برات واخواست شده در تهران

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
بر اساس آمار بانک مرکزی ۶ هزار و ۱۰۰ برگ سفته و برات در ۹ ماه اول سال ١٣٩٧ در شهر تهران واخواست شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در آذرماه ١٣٩٧ حدود ۳۹ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۵.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۴ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۹ ماه اول سال ١٣٩٧ حدود ۳۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۰.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در آذرماه ١٣٩٧ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۵۳۸ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۹۹.۴ و ۲۹۱.۷ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۲۲.۷ درصد و ۲۲۸.۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۱.۴ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۳۱۶.۱ درصد افزایش داشته است. شـاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در آذرماه ١٣٩٧ به عدد ۲۹۳.۳ رسید. عدد شاخص مذکور در آذرماه ۱۳۹۶ معادل ۵۵.۴ بوده است.

در ۹ ماه اول سال ١٣٩٧ معادل ۶ هزار و ۱۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۱۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شـهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۵.۱ و ۱۲۷.۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۰.۵ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۴۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۹ ماه اول سال ١٣٩٧ به عدد ۱۴۰.۲ رسید. عدد شاخص مذکور در ۹ ماه اول سال ١٣٩٦ معادل ۹۸.۲ بوده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000