کارنامه قبولی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن

بانک مرکزی با انتشار آمارهای مربوط به نحوه توزیع تسهیلات بانکی به بخش های مختلف اقتصاد از پیشتازی بخش مسکن در میزان افزایش جذب اعتبارات طی 10 ماهه اول امسال خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن جداول مربوط به توزیع تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به بخش های کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی، صنعت و معدن و همچنین بخش خدمات و امور متفرقه در 10 ماهه اول امسال نشان می دهد: تعداد تسهیلاتی که بخش مسکن و ساختمان در این مدت پرداخت شده به لحاظ میزان رشد، از میزان افزایش تعداد کل تسهیلات پرداختی به بخش ها بیشتر بوده است.
در 10 ماهه اول امسال شبکه بانکی کشور 7 هزار و 800 فقره انواع تسهیلات به بخش های مختلف اقتصاد کشور پرداخت کرده است. این تعداد تسهیلات در مقایسه با آنچه در 10 ماهه اول پارسال پرداخت شد 6 درصد رشد داشته است. در 10 ماهه اول سال 96 شبکه بانکی 7 هزار و 339 فقره انواع تسهیلات به بخش های مختلف اقتصاد ایران تزریق کرد.
با این حال تعداد تسهیلاتی که بانک ها در 10 ماهه اول امسال به بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرده اند نسبت به پارسال 22 درصد افزایش از خود نشان می دهد. این میزان رشد در تعداد تسهیلات بخش مسکن 16 واحد درصد بیشتر از میزان رشد در تعداد کل تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی به همه بخش ها است که بیانگر توجه به بخش مسکن است. البته حدود نیمی از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن همواره توسط بانک مسکن انجام می شود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تامین مالی اقتصاد ایران از سوی بانک ها، از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه رقمی معادل 538 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات به بخش های مخلتف اقتصاد پرداخت شده است. این حجم ریالی تامین مالی از سوی شبکه بانکی در مقایسه با روند تامین مالی در 10 ماهه اول سال 96 رشد 16 درصدی پیدا کرده است. سال گذشته در فاصله 10 ماهه اول سال کل بانک ها در مجموع 462 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات به بخش های مختلف اقتصاد کشور ارایه کردند.
سهم بخش مسکن و ساختمان از مجموع ارزش ریالی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی طی 10 ماهه اول امسال 8.8 درصد بوده است. این آمار بیانگر آن است که بخش مسکن به لحاظ سهم از تسهیلات بانکی همچنان کمترین سهم را در اختیار دارد هر چند میزان تسهیلات پرداختی با رشد قابل توجه در تعداد و ارزش همراه شده است.
اوایل امسال سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی حدود 6 تا 8 درصد در نوسان بود اما در حال حاضر این سهم تا حدودی هر چند ضعیف در حال تقویت است.
سهم بخش مسکن به لحاظ تعداد تسهیلات از کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک ها در این مدت نیز 12.5 درصد بوده است.
جزئیات آمار تامین مالی مسکن از سوی شبکه بانکی کشور طی 10 ماهه اول امسال مشخص می کند 43 درصد تسهیلات در این بخش به متقاضیان خرید خانه پرداخت شده و 12 درصد نیز برای ساخت و ساز در اختیار سازنده ها قرار گرفته است. تسهیلات در گردش، تسهیلات جعاله و سایر تسهیلات نیز در این بخش به متقاضیان مربوطه ارایه شده است.
بنابراین محور اصلی تامین مالی مسکن در سال جاری و در فاصله فروردین تا پایان دی ماه بر پرداخت تسهیلات برای خرید خانه استوار بوده است.
سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به لحاظ ارزش ریالی تسهیلات در صورتی که این بخش رونق بگیرد می تواند تا حداقل 20 درصد افزایش پیدا کند. اما در حال حاضر تقاضای تسهیلات تا حدودی کاهش پیدا کرده است.
علت کاهش تقاضا از دست رفتن قدرت خرید تسهیلات مسکن تحت تاثیر رشد شدید قیمت طی سال جاری است.
سازنده ها نیز تا حدودی تمایل به دریافت تسهیلات بدون سپرده دارند اما مشروط به آنکه نرخ سود این تسهیلات با حاشیه سود ساخت و ساز نسبت منطقی داشته باشد.
بانک مسکن در بافت فرسوده تسهیلات بدون سپرده برای نوسازی پرداخت می کند. نرخ سود این تسهیلات قرار بوده 9 درصد برای سازنده ها محاسبه شود مشروط به آنکه دولت یارانه یا همان ما به التفاوت نرخ سود تا 18 درصد را به بانک مسکن بپردازد. اما تاکنون این یارانه پرداخت نشده است. اما بانک مسکن تا کنون بیش از 40 هزار فقره تسهیلات نوسازی برای بافت فرسوده به متقاضیان پرداخت کرده است.
آمارهای بانکی تامین مالی مسکن مهر تاییدی بر حمایت از این بخش با ارایه تسهیلات مربوطه است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000