طی ۱۰ ماه اول امسال رخ داد

خانه دار شدن ۱۸۵ هزار نفر با تسهیلات بانک مسکن

از ابتدای سال جاری تا کنون نزدیک به 185 هزار خانوار در سراسر کشور به کمک تسهیلات بانک مسکن توانستند خانه دار شوند که بیش از 40 هزار نفر از آنها واجدین شرایط استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم بوده اند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در گزارش مربوط به عملکرد بانک مسکن در ده ماه اول سال جاری جزییات عملکرد بانک در خصوص پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان واجد شرایط اعلام شده است.

بر این اساس، طی ده ماهه اول امسال(فروردین تا پایان دی ماه 97) مجموعا 185 هزار و 745 فقره انواع تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است که این موضوع به معنای خانه دار شدن همین تعداد متقاضی با استفاده از تسهیلات بانکی خرید مسکن در شهرهای سراسر کشور است.
طی 10 ماهه اول امسال ارزش کل تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن به متقاضیان مبلغی معادل 9 هزار و 25 میلیارد و 654 میلیون و 700هزار تومان بوده است. این مبلغ شامل اصل تسهیلات پرداختی بدون محاسبه سود آن است.
جزییات تفکیکی پرداخت این تسهیلات به متقاضیان نشان می دهد از این رقم معادل 331 میلیارد و 641 میلیون و 500 هزار تومان مربوط به پرداخت تسهیلات خرید خانه کلیه اقشار با سپرده بوده است؛ همچنین 3 هزار و 370 میلیارد و 823 میلیون و 700 هزار تومان تسهیلات به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم پرداخت شده است؛ معادل 861 میلیارد و 672 میلیون و 100 هزار تومان نیز در قالب تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به متقاضیان اختصاص یافته است.
متقاضیان دریافت تسهیلات آنی مسکن که از اوراق استفاده می کنند نیز همچنین به طور کلی رقمی معادل 4 هزار و 285 میلیارد و 756 هزار و 600 تومان از طریق اوراق گواهی حق تقدم دریافت تسهیلات خرید مسکن، از بانک مسکن تسهیلات دریافت کرده اند.
همچنین مابقی این مبلغ که رقمی معادل 175 میلیارد و 760 میلیون و 800 هزار تومان است به پرداخت تسهیلات خرید مسکن در بخش اقشار خاص(آزادگان،جانبازان،ایثارگران و خانواده شهدا) اختصاص یافته است. در 10 ماهه اول امسال، 11 هزار و 67 فقره تسهیلات خرید مسکن کلیه اقشار با سپرده،42 هزار و392 فقره تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم،43هزار و 747 فقره تسهیلات خرید خانه بدون سپرده،85 هزار و133 فقره تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم و 2 هزار و 406 فقره تسهیلات خرید مسکن در بخش اقشار خاص(آزادگان،جانبازان،ایثارگران و خانواده شهدا) به متقاضیان اختصاص یافته است.
بانک مسکن همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد بانک در حوزه پرداخت تسهیلات خرید مسکن طی دی ماه امسال-سی روز منتهی به پایان دی ماه- را نیز منتشر کرده است.
براساس این گزارش، طی دی ماه سال جاری، مجموعا تعداد 16 هزار و 197 فقره انواع تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است. مبلغ کل این تسهیلات بالغ بر 818 میلیارد و 221 میلیون و 800 هزار تومان برآورد شده است.
این تسهیلات نیز به تفکیک در بخش های پرداخت تسهیلات خرید مسکن مربوط به کلیه اقشار با سپرده، تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، تسهیلات خرید خانه بدون سپرده، تسهیلات آنی از محل گواهی اوراق حق تقدم دریافت تسهیلات و خرید در سایر بخش ها به متقاضیان اختصاص یافته است.
آمارها نشان می دهد طی دی ماه امسال 847 فقره تسهیلات خرید مسکن در قالب تسهیلات خرید مسکن کلیه اقشار با سپرده، 4282 فقره تسهیلات به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم، 4414 فقره تسهیلات در قالب تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده، 6651 فقره تسهیلات از محل اوراق حق تقدم و 714 فقره تسهیلات خرید سایر بخش ها به متقاضیان پرداخت شده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000