رییس اداره کل آموزش بانک مسکن اعلام کرد؛

برنامه ریزی هدفمند برای آموزش کارکنان بانک

رییس اداره کل آموزش بانک مسکن از برنامه ریزی برای آموزش هدفمند به کارکنان بانک خبرداد و گفت: در فرایند سیستماتیک آموزش، کارکنان به صورت هدفمند به عنوان فراگیران دوره وارد چرخه آموزش می شوند.
پایگاه خبری بانک مسکن

ناصر رفیعی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، درباره تاثیر آموزش بر افزایش بهره وری و کیفیت خدمات سازمانی گفت: با توجه به تغییرات پرشتاب در جهان معاصر و رقابت شدید سازمان ها برای دستیابی به منابع ثروت، توجه جدی به منابع انسانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا توجه به رویکردهای نوین در امر آموزش نیروی انسانی بسیار جدی است زیرا سرمایه گذاری در امر آموزش، افزایش بهره وری نیروی انسانی را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت های موجود در امر آموزش کارکنان، برگزاری دوره های آموزش بدو استخدام، آموزش مهارت و دانش های مورد نیاز کارکنان از طریق اجرای آموزش های شغلی و سازمانی در بهبود بهره وری نیروی انسانی بسیار موثر خواهد بود، تاکید کرد: بنابراین کارکنان در مسیر شغلی خود به انواع آموزش ها نیازمند هستند تا توانمندی های خود را توسعه داده و بهره وری سازمانی را ارتقا بخشند.
رییس اداره کل آموزش بانک مسکن، افزود: می توان گفت که اگر سازمانی بتواند با ثابت نگهداشتن کیفیت، از میزان هزینه های سازمانی خود کم کند، می تواند بگوید بهره وری ایجاد کرده است. امروزه انجام امور سازمانی بر اساس استانداردهای بین المللی از مبانی موثر حرکت در جهت ارتقاء بهره وری می باشد لذا اداره کل آموزش بانک مسکن با اخذ استانداردهای ایزو 10015 و 9001 و موفقیت در ممیزیهای آن در سالیان اخیر همواره در پی افزایش بهره وری سازمان به ویژه در حوزه های مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت بوده است.
رفیعی ادامه داد: فرایند آموزش کارکنان مبتنی بر استاندارد های ایزو 10015 و 9001 در سازمان بانک با توجه به استاندارد های علمی موجود در حوزه مدیریت سرمایه های انسانی ، مدل تعالی سازمانی به ویژه مدل تعالی آموزش در بانک و طبق استانداردهای جهانی در امر آموزش در حال برنامه ریزی، طراحی و اجرا می باشد و در فرایند سیستماتیک آموزش، کارکنان به صورت هدفمند به عنوان فراگیران دوره وارد چرخه آموزش شده و پس از کسب دانش، مهارت و نگرش مورد نظر که از طریق مجموعه فرآیندهای نیازسنجی، طراحی، برنامه ریزی، اجراء و ارزشیابی شکل می گیرد از چرخه آموزش خارج می شوند.
وی افزود: بر اساس تعریف استاندارد از بهره وری و عوامل کلیدی آن و پوشش دهی دو شاخص اثربخشی و کارایی در فرایند آموزش، سازمان های پیشرو همواره توجه ویژه ای به این شاخص ها داشته و سعی می کنند در سازمان هر دو شاخص اندازه گیری شود بنابراین زمانی می توان گفت بهره وری سازمانی در حد مطلوبی است که هر دو شاخص اثربخشی و کارایی در حد مطلوب باشد و این امر به وضوح در فرایند آموزشهای سازمانی این بانک صورت می پذیرد و این اداره کل همواره در صدد ارتقاء شاخص های بهره وری در حوزه آموزش های سازمانی می باشد.
رییس اداره کل آموزش بانک مسکن همچنین درباره دوره‌هایی که در سال 97 برگزار شد، گفت: بر اساس ماده 5 برنامه ششم توسعه و برنامه جامع بهره‌وری کشور، تمامی دستگاه‌ های اجرایی، شرکت‌ها و سازمان های تابعه آنها مکلفند ضمن جاری‌سازی چرخه مدیریت بهره‌وری، تمهیدات لازم را جهت پایش شاخص‌های ذیربط و اجرایی کردن برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری انجام و نتایج حاصله را به سازمان بهره‌وری ارایه نمایند. در این راستا با توجه به تکالیف قانونی و اسناد بالادستی، کمیته بهره‌وری بانک، برنامه های بهره وری بانک را در قالب 33 برنامه و 7 محور به کلیه بخشهای متولی بر اساس محورهای برنامه طراحی شده در خصوص بهره وری در بانک اعلام کرد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000