آمار روزانه خانه دار شدن با تسهیلات بانک مسکن

طی ۱۱ ماه اول امسال روزانه به طور متوسط ۶۰۰ نفر در شهرهای سراسر کشور به کمک تسهیلات بانک مسکن صاحب خانه شدند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا، از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه بانک مسکن 200 هزار و 721 فقره تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن در قالب فروش اقساطی و تسهیلات مستقیم خرید پرداخت کرد. ارزش ریالی این میزان تسهیلات رقمی معادل با 9 هزار و 863 میلیارد و 129 میلیون تومان بوده است.
متقاضیان استفاده از تسهیلات خرید مسکن طی این مدت از انواع تسهیلات شامل اوراق مسکن متعلق به حساب ممتاز و همچنین صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده کرده اند. هر چند در شهرهای بزرگ بخصوص در تهران روند استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم بخاطر جهش قیمت مسکن و سخت شدن فرآیند انتخاب آپارتمان مناسب توسط خانه اولی ها، تا حدودی کاهش پیدا کرده اما میزان استفاده از این تسهیلات در شهرهای کوچک رو به رشد است و همین موضوع باعث شده سهم شهرهای کوچک در کل تسهیلات پرداختی خرید مسکن از محل صندوق پس انداز یکم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند.
بانک مسکن طی 11 ماه اول امسال در کنار تسهیلات خرید مسکن،‌ 25 هزار و 797 فقره تسهیلات ساخت مسکن نیز به سازنده ها پرداخت کرد. ارزش کل این تسهیلات ساخت 2 هزار و 495 میلیارد و 473 میلیون تومان بوده است.
مقایسه تعداد و ارزش ریالی تسهیلات خرید و تسهیلات ساخت مسکن پرداخت شده توسط بانک مسکن طی ماه های گذشته مشخص می کند: خانه اولی ها و سایر متقاضیان خرید مسکن از پوشش مناسبی برخوردار بوده اند. البته نسبت بالای تسهیلات خرید مسکن به تسهیلات ساخت نه به خاطر اولویت بخشی به سمت تقاضا که به دلیل عدم استفاده سازنده های مسکن از تسهیلات ساخت در بازار فعلی می تواند باشد.
سازنده ها در مقایسه با خریداران مسکن تمایل کمتری به استفاده از تسهیلات ساخت دارند. البته این موضوع در بافت های فرسوده متفاوت است. در بافت های فرسوده چنانچه یارانه مصوب نرخ سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده توسط دولت تامین و به سیستم بانکی از جمله بانک مسکن پرداخت شود انگیزه لازم در سرمایه گذاران ساختمانی برای دریافت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده بیشتر از وضعیت فعلی خواهد شد.
بانک مسکن در یازده ماه اول امسال در کنار تسهیلاتی که در قالب مشارکت مدنی، فروش اقساطی و خرید به بخش مسکن پرداخت کرد، از همین نوع تسهیلات به بخش غیر مسکن نیز ارایه داد. تسهیلاتی که برای خرید در بخش غیر مسکن پرداخت شده به لحاظ تعداد 9 هزار و 397 فقره بوده و تسهیلاتی که در قالب مشارکت مدنی در بخش غیرمسکن پرداخت شده نیز به لحاظ تعداد 4 فقره بوده است.
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن حاکی است: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، در مجموع 235 هزار و 919 فقره تسهیلات مشارکت مدنی،‌ فروش اقساطی و خرید در کل بخش ها (مسکن و غیر مسکن) توسط بانک مسکن پرداخت شده است. حدود 90 درصد این تسهیلات در قالب تسهیلات خرید و فروش اقساطی بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در دوره های رونق معاملات خرید مسکن میزان استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید افزایش پیدا می کند. میزان استفاده از تسهیلات خرید مسکن در سال 97 بیش از 30 درصد نسبت به سال 96 افزایش پیدا کرد. امسال خرید و فروش واحد مسکونی در عمده شهرهای کشور افزایش پیدا کرد. هر چند در نیمه دوم امسال از حجم معاملات خرید خانه بخاطر افزایش قیمت مسکن کاسته شد.
در پاییز امسال متوسط قیمت مسکن در کل کشور 60 درصد نسبت به پاییز سال 96 افزایش پیدا کرد و باعث شد خرید و فروش خانه به لحاظ تعداد 11 درصد افت کند.
مرکز آمار ایران متوسط قیمت مسکن در کشور را 2 میلیون و 600 هزار تومان عنوان کرده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000