رییس اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن تشریح کرد

چهارمحور بهبود سازمانی بانک مسکن در سال ۹۷

رییس اداره کل سازمان ها و روش های بانک مسکن چهار محور مهم در راستای بهبود عملکرد بانک مسکن در حوزه تحت اختیار این اداره در سال ۹۷ را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

محمود یوسفی، رییس اداره کل سازمان ها و روش های بانک مسکن، در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن، هیبنا اعلام کرد: به طور کلی اقدامات انجام شده در این اداره کل طی سال 97 را می توان در قالب دست کم چهار محور عمده خلاصه سازی کرد که هر کدام از اقدامات انجام شده در این زمینه در زیر مجموعه این چهار محور قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه در سال 97 یکی از مهمترین اهداف و برنامه های اصلی بانک مسکن تاکید بسیار بر مبحث بهره وری سازمانی و افزایش بهره وری بوده است خاطر نشان کرد:برای تحقق این هدف مجموعه ای از اهداف به منظور چابک سازی،منطقی سازی و اصلاح سازمانی بانک مسکن انجام شد.

به گفته وی همچنین در راستای همین هدف،مجموعه ای از اقدامات در جهت مدیریت هزینه ها،افزایش منابع و همسویی با سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی در راستای تخصیص بهینه و صحیح منابع بانکی و جلوگیری از سو استفاده های مالی احتمالی در دستور کار قرار گرفت.

این در حالی است که در مجموعه دیگری از اقدامات انجام شده سیاست هایی به منظور حمایت از متقاضیان بازار مسکن از طریق افزایش سقف برخی از تسهیلات اعطایی از سوی بانک مسکن و یا افزایش انعطاف در شرایط پرداخت تسهیلات به متقاضیان اعمال شد؛این در حالی است که کلیه اقدامات انجام شده درون سازمانی نیز با هدف ارتقا بهره وری به منظور افزایش کیفیت خدمت رسانی به مشتریان بانک مسکن و در نهایت افزایش توان تسهیلات دهی به متقاضیان بخش مسکن طراحی شده و به مرحله اجرا درآمده است.

بنا بر اعلام یوسفی،در این راستا مجموعه ای از اقدامات انجام شده در بانک مسکن طی سال 97 در راستای تسهیل سیاست های اعتباری بانک طراحی و اجرا شد؛از سوی دیگر همچنین در جهت ارتقای مفهوم مشتری مداری در بانک مسکن،کاهش بوروکراسی و حذف امور موازی اقدامات متعددی انجام شد.

رییس اداره کل سازمان ها و روش های بانک مسکن در تشریح برخی از اقدامات انجام شده ذیل چهار محور گفته شده از افزایش سقف تسهیلات از محل حساب پس انداز مسکن جوانان در حدود دو برابر سقف های قبلی،کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به 8 درصد در خارج از بافت های فرسوده و 6 درصد در بافت فرسوده،افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم از 12 سال به 15 سال در بافت های فرسوده،انعطاف در برخی از شرایط مربوط به تعیین واجدان شرایط دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن را از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در سال 97 در این زیرمجموعه عنوان کرد.

همچنین بنا بر اعلام وی در سال 97 به منظور ارتقای بهره وری و همچنین افزایش توان تسهیلات دهی بانک مسکن و تجهیز بهینه منابع،سیاست هایی برای تجهیز منابع بیشتر و برقراری امکان اختصاص تسهیلات قرض الحسنه به تعداد بیشتری از متقاضیان و مشمولان علاوه بر ارتقای سطح کیفی و کمی جوایز حساب های قرض الحسنه انجام شد.

همچنین تغییراتی در نحوه صدور چک های تضمین شده بانکی مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی به عمل آمد تا مسیرهای مربوط به برخی سوء استفاده های احتمالی در این خصوص مسدود شود.

یوسفی همچنین از اعمال سیاست هایی به منظور افزایش مشتری مداری در بانک مسکن،کاهش بوروکراسی و حذف امور زائد در قالب پیاده سازی برخی از برنامه های اجرایی در بانک مسکن در سال 97 خبر داد؛به گفته وی با به روز رسانی برخی ازقوانین و مقررات و همچنین بهبود روش ها تلاش شد ضمن افزایش بهره وری سازمانی در مجموعه بانک مسکن،تا حد امکان امور تسهیل شود.بر این اساس،ساده سازی و روان سازی فرم های مطبوعاتی به منظور کاهش هزینه ها و اتلاف وقت همکاران و مشتریان و بازنگری در برخی از دستورالعمل ها و همچنین استفاده بهینه از منابع و نیروی انسانی بانک در بخش های مختلف به منظور افزایش کیفیت خدمت رسانی به مشتریان بانک مسکن در دستور کار قرار گرفت؛همچنین در سال 97 آیین نامه رفتار حرفه ای کارکنان بانک مسکن به منظور ارتقای سطح فرهنگ حرفه ای کارکنان و افزایش کارایی آن ها در راستای رضایتمندی مشتریان تدوین شد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000