آسیب شناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار دولت

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۷/۱۲/۱۸
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد که اشکالات سیستم توزیع باعث شده تا تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل شوک قیمتی، به تدریج ضمن ایجاد رانت باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به آسیب شناسی ارز ۴٢٠٠ تومانی توسط دولت و بانک مرکزی عنوان کرد: تشدید تحریم ها، بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه دارد. لذا، طبیعی است که مهم ترین بحث های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود.

موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که علیرغم تاثیر اولیه ارز۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.

در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه ها شده است.

بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب شناسی این موضوع بوده و با ارایه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مسئله را در دستور کار خود دارد و طبعا تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000