سهم خراسان رضوی از طرح بازآفرینی شهری

محدوده مصوب سکونتگاه‌های غیررسمی استان پنج هزار و ۶۳۶ هکتار و شهرهای دارای محدوده مصوب هفت شهر با ۱۱۴ محله معادل ۱۰ درصد از کل سکونتگاه‌های غیررسمی کشور است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد رضا اخوان عبداللهیان مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، تصریح کرد: ۳۱ شهر با ۱۱۷ محله در مساحت ۵۲ هزار و ۸۴۵ هکتار هدف طرح بازآفرینی شهری در خراسان رضوی قرار گرفته که از این تعداد، طرح بازآفرینی در ۵۸ محله با ۹ هزار و ۲۰۲ هکتار تا سال ۱۴۰۰ باید انجام شود.

وی افزود: سهم استان خراسان رضوی از طرح بازآفرینی شهری در کشور ۶.۵ درصد است.

وی اظهار داشت: محدوده مصوب سکونتگاه های غیررسمی استان پنج هزار و ۶۳۶ هکتار و شهرهای دارای محدوده مصوب هفت شهر با ۱۱۴ محله است و سهم خراسان رضوی از کل سکونتگاه های غیررسمی در کشور ۱۰ درصد است.

اخوان عبداللهیان گفت: محدوده مصوب سکونتگاه های غیررسمی مشهد سه هزار و ۸۹۴ هکتار است که مشهد با ۶۶ محله دومین شهر کشور از نظر برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی است و تاکنون ۱۳ محله از این بخش مورد مطالعه قرار گرفته است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: محدوده مصوب بافت های فرسوده و ناکارآمد خراسان رضوی ۱۱۷محله با چهار هزار و ۸۹۱ هکتار در ۳۱ شهر استان است که سهم خراسان رضوی از کل بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در کشور ۷.۸ درصد است.

اخوان عبداللهیان افزود: محدوده مصوب بافت های فرسوده و ناکارآمد مشهد نیز ۲ هزار و ۲۹۲ هکتار و مشهد سومین شهر از نظر مساحت بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در کشور است.

وی ادامه داد: مساحت محدوده تاریخی مصوب خراسان رضوی چهار هزار و ۳۸۲ هکتار و تعداد شهرهای دارای بافت تاریخی مصوب ۱۹ شهر با ۷۰ محله است که سهم استان از کل بافت های تاریخی مصوب کشور ۱۱ درصد و مساحت محدوده تاریخی مشهد ۳۳۸ هکتار است.

وی گفت: طی سالهای ۹۵ و ۹۶، ۴۸ پروژه با هزینه هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال در قالب طرح بازآفرینی شهری با پیشرفت اجرایی ۷۰ درصد در استان اجرا شد.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون ۱۰ هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال پروژه توسط دستگاه های اجرایی استان در قالب طرح بازآفرینی شهری اجرا شده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۳ تاکنون سه هزار و ۶۳۰ واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات در قالب طرح بازآفرینی شهری به بانک معرفی و از این تعداد ۲ هزار و ۱۰۹ واحد با بانک قرارداد منعقد کرده‌اند.

محمد رضا اخوان عبداللهیان بیان داشت: برنامه اقدام مشترک بازآفرینی توسط دستگاه های اجرایی در شهرها و محلات خراسان رضوی طی سال جاری در قالب ۲ هزار و ۶۰۱ پروژه در هشت شهر استان اجرا شده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000