رییس اداره کل آموزش بانک مسکن تشریح کرد؛

برنامه‌های ارتقای بهره وری نیروی کار در بانک مسکن/جزییات آموزش کارکنان در سال ۹۸

رییس اداره کل آموزش بانک مسکن جزییات برنامه های این بانک با هدف ارتقای بهره وری نیروی کار را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

ناصر رفیعی رییس اداره کل آموزش بانک مسکن در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، با اشاره به برنامه های ارتقای سطح مهارت کارکنان با هدف افزایش نرخ بهره وری نیروی کار در بانک اظهار داشت: با عنایت به رسالت اداره کل آموزش در جهت احصاء نیازهای آموزشی مرتبط با مشاغل و سازمان و همچنین طراحی و اجرای دوره های آموزشی ذیربط ، این اداره کل با انجام نیازسنجی اقتضایی در برهه های مختلف زمانی و حسب شرایط جاری در سازمان ، اقدام به استخراج نیازهای آموزشی به اقتضای شرایط وقت کرده و دوره های آموزشی متناسب با آنها را جهت اجرا برای واجدین شرایط مورد نظر در هر بخش طراحی و تدوین می کند.
وی ادامه داد: طبق عملکرد اداره کل آموزش در حوزه اجرای آموزشهای مرتبط با بهره وری طی سالهای اخیر و نظر به تطبیق انجام شده از آموزشهای مرتبط در حوزه بهره وری در سایر سازمانها و مراکز آموزشی و همچنین با عنایت به شاخص های احصاء شده بهره وری در سازمان بانک، تاکنون دوره های آموزشی تحت عناوینی همچون مدیریت بهره وری، مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط مؤثر مشتریان، تکنیک های تصمیم گیری مؤثر، مدیریت زمان، مدیریت منابع و مصارف، ارزیابی عملکرد کارکنان ، مدیریت عملکرد کارکنان ، آشنایی با خدمات نوین بانکداری الکترونیک، سامانه های بانکی دولت الکترونیک، سیستم های کاربردی شعب 1و2 ، مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک ، پشتیبانی و نگهداری دستگاه های وب کیوسک POS و وب کیوسک ، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت سبز ، آشنایی با نظام آراستگی، تکنیک‌های حل مسئله به روش گروهی ، تجزیه و تحلیل و صورت های مالی ، مدیریت دانش و ..... برگزار شده است.
رفیعی در پاسخ به این سوال که آیا کارکنان مجبور به حضور در این کلاسها هستند یا از مکانیزمهای انگیزشی استفاده می شود، گفت: نیروی انسانی به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه، خلاقیت و نوآوری بزرگترین دارایی هر سازمان است و هر گونه بهبود و پیشرفت در سازمان توسط نیروی انسانی صورت می گیرد. بنابراین توان فکری و اندیشه کارکنان در سازمان نهفته است و هر سازمان به میزان آموزشهای قابل ارایه به همان اندازه امکان رشد و توسعه خواهد داشت.
رییس اداره کل آموزش بانک مسکن افزود: در بانک مسکن بر اساس برنامه راهبردی تدوین شده و اهداف کلان و همچنین الزامات قانونی مندرج در قانون خدمات کشوری اداره کل آموزش طبق روال هر ساله اقدام به طراحی و تدوین دوره های آموزشی در کلیه سطوح شغلی در بخشهای صف و ستاد می نماید و کلیه کارکنان متناسب با مشاغل تحت این آموزشها قرار می گیرند.
وی ادامه داد: بر همین اساس دوره آموزشی ویژه مشاغل خاص و با اهداف آموزشی و تفریحی در قالب دوره های آموزشی بازآموزی و در مراکزی خارج از مناطق محل خدمت و در مناطق با شرایط جغرافیایی مناسب برگزار می شود که انگیزه حضور در دوره های آموزشی و همچنین اثربخشی آن را دوچندان خواهد کرد.
رفیعی گفت: استفاده از ابزارهای تشویقی همچون پاداش نفرات برتر آزمونهای سراسری به منظور سنجش اطلاعات شغلی، رتبه های برتر دوره های آموزشی، اهداء تقدیر نامه و بعضا تشویق کتبی از سوی مدیران ارشد بانک از دیگر عوامل انگیزشی در امر آموزش کارکنان محسوب خواهد شد.
رییس اداره کل آموزش بانک مسکن همچنین درباره شاخص ترین برنامه و راهبرد اداره کل آموزش برای سال 1398 گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و نیازسنجی آموزشی صورت گرفته در سطوح مختلف شغلی و سازمانی ، عناوین آموزشی مرتبط با نیازهای آموزشی احصاء شده در خصوص بهره وری با اخذ نظرات سایر ادارات کل و با هماهنگی اداره کل متولی موضوع اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد در تقویم آموزشی بانک در سال 1398 پیش بینی و تدوین خواهد شد.
وی گفت: در رویکرد آموزش در سال 1398 آموزش مدیران ارشد،روسای ادرات کل مرکزی ،مدیران مناطق و استانهای سراسر کشور در قالب دوره ای کوتاه و غنی از مسائل مرتبط در حوزه ارتقاء مهارتهای مرتبط با بهره وری در حوزه بانکداری مد نظر بوده و دوره آموزشی مدیریت بهره وری در سطح ملی و با رده فراگیران کلیه سطوح شغلی در ادامه آموزشهای سالهای گذشته در تقویم آموزشی کلیه مدیریتهای شعب استانها و مناطق پیش بینی می شود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000