رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن خبر داد

تدوین اهداف ۱۹ گانه بانک مسکن برای سال ۹۸

رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن از تدوین اهداف 19 گانه بانک مسکن در سال 98 و قرار گرفتن آن در نوبت تصویب خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

فریبرز راحتی، رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعلام کرد: برنامه عملیاتی بانک مسکن مشتمل بر اهداف 19 گانه این بانک در سال 98 تهیه شده است و هم اکنون برای بررسی و تصویب به هیات مدیره بانک مسکن تقدیم شده است که تا قبل از پایان سال جاری به تصویب رسیده و ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه های عملیاتی بانک در هر سال برای سال بعد به تصویب می رسد و تمام همکاران و کارکنان بانک مسکن از اولین روز کاری خود در فروردین ماه با شرح وظایف، ماموریت ها واولویت های تعیین شده در قالب برنامه های عملیاتی و اهداف تعریف شده آشنایی دارند، خاطرنشان کرد: در سال 97 نیز 22 برنامه و هدف عملیاتی تدوین و تصویب شده بود و همچنین 33 هدف برای ارتقای بهره وری،کارآیی و اثربخشی فعالیت ها در تمامی بخش های بانک اعم از شعب و مدیریت ها و همچنین ادارات کل و سایر زیرمجموعه های بانک مسکن تدوین، تصویب و عملیاتی شد.

راحتی با بیان اینکه برای سال 98 در حوزه های مختلف مربوط به صف و ستاد بانک تمهیدات مختلف و متفاوتی اندیشیده شده است تا از طریق تعریف اهداف عملیاتی اولویت های بانک در دستور کار قرار گرفته و به مورد اجرا در بیاید گفت: برای تدوین برنامه ها و اهداف عملیاتی بانک مسکن در سال 98 جلسات مربوطه برگزار شده و تمام اهداف احصا شده است که تمام این اهداف و برنامه ها از آنجا که در نهایت به مفهوم ارتقای کارآیی و اثربخشی فعالیت ها در بانک مسکن می رسند به نوعی در راستای مفهوم ارتقای بهره وری در سازمان نیز قرار دارند؛ ضمن اینکه اهداف 33 گانه بهره وری نیز از سال 97 در بانک مسکن در حال اجراست.

بنا بر اعلام وی برنامه ها و اهداف تعیین شده برای سال 98 در چند حوزه مختلف تعریف شده است؛ در این زمینه برنامه هایی به منظور جذب منابع، وصول اعتبارات بانک، اهداف مربوط به ارتقای مفهوم بانکداری الکترونیک در بانک مسکن، کاهش قیمت تمام شده منابع برای بانک از جمله اهداف تعیین شده برای سال 98 است؛ جزییات مربوط به همه این برنامه ها نیز در واحد برنامه ریزی تهیه شده است و برای تصویب و ابلاغ به هیات مدیره ارایه شده است.

وی کاهش قیمت تمام شده جذب منابع بانک را یکی از مهمترین اهداف بانک مسکن در سال 98 عنوان کرد و گفت: از این طریق توان تسهیلات دهی در بانک مسکن نیز افزایش می یابد و این یکی از اهداف مهمی است که جزییات مربوط به آن نیز تهیه شده و تا قبل از پایان سال در هیأت مدیره مصوب و ابلاغ خواهد شد.

راحتی افزود: از سوی دیگر برای سال 98 موضوع انتشار اوراق رهنی در دستور کار قرار خواهد گرفت و تعیین خواهد شد که چه میزان از منابع بانک از طریق بازار سرمایه باید تامین شود؛ توضیح آنکه منابع بانک عمدتا از دو کانال تامین می شود که یکی از از آن ها جذب سپرده بانکی و از بازار پول است و دیگری بازار سرمایه؛ انتشار اوراق رهنی در واقع منابع را برای بانک از مسیر بازار پول تامین خواهد کرد و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

وی تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر را از دیگر برنامه ها واهداف عملیاتی بانک در سال 98 برشمرد و گفت: در خصوص وضعیت واحدهای مسکن مهر نیز در سال 98 هدف گذاری شده است که در پایان این سال دیگر مسکن مهر بلاتکلیف وجود نداشته باشد؛در واقع در اهداف 19 گانه بانک مسکن برای سال 98 تاکید شده است که باید در این سال واحدهای مسکن مهر تعیین تکلیف شوند به گونه ای که هیچ واحد مسکن مهر ی وجود نداشته باشد که فروش اقساطی نشده باشد؛ در واقع در پایان سال 98 باید همه واحدها فروش اقساطی شده باشند.

وی ادامه داد: همچنین برنامه های عملیاتی دیگری هم در حوزه صف و هم در حوزه ستاد بانک مسکن در ذیل این اهداف 19 گانه تدوین و تهیه شده است که جزییات هر کدام از این برنامه ها پس از تصویب از سوی هیات مدیره و به زودی اعلام خواهد شد.

راحتی همچنین از برگزاری جلسه ای در روزهای آتی به منظور ارایه گزارش مدیران ادارات کل بانک مسکن از روند ارتقای مفهوم بهره وری در هر کدام از بخش های بانک مسکن خبر داد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000