بررسی یافته های پژوهشی نشان می دهد

نقش آموزش در افزایش بهره وری

بررسی ها حاکی از آن است که آموزش می تواند به یک سرمایه گذاری بلندمدت تبدیل شود و نقش کلیدی را در افزایش بهره وری ایفا کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بهره وری، یکی از دغدغه های بسیار مهم سازمان ها محسوب می شود، سنجش بهره وری زمانی امکان پذیر است که شرایط از ثبات برخوردار بوده، هدف ها به گونه دقیق بیان شده باشند، زنجیره هدف ها مشخص بوده و خروجی به سادگی قابل اندازه گیری باشد. شرکت هایی که محصولاتی را در مقیاسی وسیع تولید یا خدمات گسترده ارایه می کنند، می دانند که بهره وری اغلب عمده ترین موضوع برای دستیابی به کارایی بیشتر به منزله حصول نتایج رضایت بخش اقتصادی است.
اگر چه زمانی که کالاها و خدمات در هم تنیده (وابسته به هم ) و بیشتر ناملموس بوده، در این شرایط، بهره وری به مبحثی پیچیده تر تبدیل می شود. اما سوال مشخص اینجاست که چه مواردی بهره وری را محقق می سازد؟ از منظر مدیریتی و اقتصادی، بهره وری به طور عموم کارکرد سه متغیر است: فناوری، نیروی انسانی و سازمان. به بیان دیگر هرمتغیر به صورت مجزا به بهره وری منجر می شود : به روز بودن، تجهیزات مدرن، نیروی انسانی حرفه ای وماهر، هماهنگی کافی و منسجم، هریک از موارد، می تواند منبع تغییر تدریجی یا بنیادی در بهره وری باشد.
انسانها با ارزش ترین منابع طبیعی جامعه هستند. چندین کشور پیشرفته نظیر ژاپن، سوییس و هلند که فاقد زمین کافی، مواد سوختی و معدنی هستند بخوبی دریافته اند که تنها منبع طبیعی توسعه و رشد آنها می تواند نیروی انسانی باشد. رشد و توسعه و آموزش نیروی انسانی در زمینه مهارت ها و طرز تفکر آنان، عوامل انگیزشی، تفریح بهتر و اوقات فراغت، از جمله عواملی هستند که بر کیفیت نیروی انسانی و سلامت آنان افزوده و به افزایش بهره وری و تداوم آن کمک می کند.
هر سازمانی برای این که بتواند در عصر رقابتی امروز به حیات خویش ادامه دهد، ناگزیر است از منابع محدود در دسترس خود، بهینه ترین استفاده را ببرد که این همان مفهوم بهره وری است. جهت رسیدن به این مهم به طور اصولی و علمی، سازمان باید یک برنامه بهبود بهره وری رسمی که شامل چرخه بهره وری باشد را به کار گیرد. تمام عناصر چرخه بهره وری از قبیل اندازه گیری بهره وری، برنامه ریزی بهبود بهره وری و سایر موارد بایستی با توجه به شرایط، اهداف و وظایف شرکت و امکان اجرایی شدن شیوه انتخابی در شرکت، انتخاب شوند. در صورت تحقق این اهداف، سازمان می تواند به موفقیت قابل توجه خویش در عرصه فعالیتش امیدوار باشد. در این بین، یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر بهره وری دارد آموزش است و نوعی سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می شود. آموزش در سازمان ها از طریق: همایش ها- میزگردها- جلسات- کارگاه های تخصصی- رسانه های گروهی، آموزشی و... صورت می گیرد. برای توسعه و پیشرفت سازمان ها لازم است سازمان ها از طریق آموزش، عملکرد کارکنان را تا حد امکان افزایش دهند لذا امکانات آموزش فردی و گروهی را فراهم کنند که از جمله اهداف مهم آنان تغییر نگرش کارکنان نسبت به شغل و افزایش کیفیت زندگی کاری آنان باشد. در واقع اگر سازمان ها در پی ارتقای بهره وری باشد، لازم است اهمیت فوق العاده ای برای آموزش و توسعه نیروی انسانی قایل شوند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000