رییس اداره کل برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن اعلام کرد

اهداف کمی و کیفی بانک مسکن در سال ۹۸

فریبرز راحتی، جزییات برخی از مهمترین اهداف کمی و کیفی بانک مسکن در سال ۹۸ را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

فریبرز راحتی رییس اداره کل برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن، رییس اداره کل برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعلام کرد: با توجه به مصوبه هیأت مدیره بانک مسکن در خصوص اهداف کمی و کیفی بانک مسکن در سال 98 در زمینه تجهیز منابع بانک مقرر شده است از طریق مدیریت‌ها مجموعا 175 هزار و 374 میلیارد ریال انواع سپرده جذب شود.
وی افزود: هیأت مدیره بانک مسکن در تعیین این میزان هدف جذب سپرده برای سال 98، تلاش کرده است با توجه به واقعیت‌ها و ظرفیت‌های موجود، هدف جذب سپرده برای سال آینده را تعیین کند و تلاش شده است این ارقام منطقی و قابل تحقق باشد.
راحتی همچنین اعلام کرد: از سوی دیگر مقرر شده است انتشار اوراق رهنی، صکوک اجاره و اوراق مشارکت و گواهی سپرده عام به میزان 30 هزار میلیارد ریال در سال 98 به عنوان یکی از اهداف جذب منابع در سال آینده در دستور کار قرار بگیرد و مجوز این سقف از جذب منابع از مسیر بازار سرمایه از بانک مرکزی اخذ شده است. هرکدام از این بازارها در واقع یکی از روش‌های جذب منابع برای بانک از مسیر بازار سرمایه محسوب می‌شود.
وی اقساط وصولی را از دیگر مکان‌های جذب منابع برای بانک عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیز پیش‌بینی شده است مجموعا 280 هزار میلیارد ریال از محل انواع وصولی‌های مربوط به اقساط تسهیلات پرداخت شده در سال 98 جذب و به منابع بانک برگردد.
راحتی کاهش قیمت تمام شده منابع برای بانک در سال آینده را از دیگر هدف‌گذاری‌های انجام شده در جلسات اخیر هیأت مدیره اعلام کرد و گفت: مقرر شده است قیمت تمام شده منابع برای بانک مسکن در سال 98 معادل 1 درصد نسبت به قیمت تمام شده منابع در سال 97 کاهش یابد؛ این هدف‌گذاری در سال 97 نسبت به سال 96 کمتر از 1 درصد و معادل 0.64 درصد بوده است.
وی افزود: همچنین، در زمینه تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات در سال 98 در همه بخش‌ها اعم از تسهیلات تکلیفی، تسهیلات با سپرده و تسهیلات بدون سپرده مقرر شده است 373 هزار و 782 میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های مختلف، پرداخت شود که حداقل 90 درصد از این تسهیلات مربوط به بخش مسکن خواهد بود.
راحتی با اشاره به اهمیت اتمام و تعیین تکلیف پروژه مسکن مهر در همه بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط به اهمیت این موضوع برای بانک مسکن نیز اشاره کرد وگفت: در بانک مسکن برای سال آینده تعیین تکلیف 50 هزار واحد مسکن مهر در دستور کار قرار گرفته است و مقرر شده است این واحدها که هنوز فروش اقساطی نشده‌اند، فروش اقساطی شده و جریان بازپرداخت تسهیلات آن ‌ها آغاز شود.
وی کاهش حداقل 2 درصدی نسبت مطالبات به تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک مسکن(npl) در سال 98 را از دیگر موارد مهم و مورد تاکید هیأت مدیره بانک مسکن اعلام کرد و گفت: مطابق با ضرورت موضوع در حوزه وصول مطالبات، این موضوع نیز برای سال 98 در دستور بانک و واحدهای مربوطه قرار گرفته است.
راحتی افزایش کارمزد صدور ضمانت نامه‌های جدید و تمدیدی به میزان 10 درصد در مقایسه با سال 97 را از دیگر اهداف بانک مسکن در سال آینده عنوان کرد و افزود: همچنین مطابق با سیاست‌های اخذ شده برای سال 98 مقرر شده است درآمدهای کارمزدی به صورت عام معادل 40 درصد هزینه پرسنلی بانک مسکن باشد؛ یعنی درآمدهای ناشی از این کارمزدها معادل 40 درصد هزینه پرسنلی بانک مسکن را پوشش دهد.به این ترتیب در زمینه ضمانت نامه‌های صادره در مورد مبلغ ضمانت‌نامه‌ها نیز هدف‌گذاری 13 هزار میلیاردی در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین اعلام کرد: از دیگر موارد تعیین شده در فهرست اهداف کمی و کیفی بانک مسکن به مدت زمان تعیین تکلیف تسهیلات مشارکت مدنی غیر از مسکن مهر مربوط می‌شود؛ بر این اساس واحدهای برخوردار از تسهیلات مشارکت مدنی تا حداکثر 5 واحد باید ظرف مدت 27 ماه، 6 تا 20 واحد حداکثر ظرف مدت 32 ماه، 21 تا 50 واحد حداکثر ظرف مدت 36 ماه، 51 تا 100 واحد حداکثر ظرف مدت 42 ماه و از 101 واحد مسکونی به بالا حداکثر در مدت 48 ماه نسبت به فروش اقساطی واحد و انتقال تسهیلات به خریدار و یا تسویه با بانک اقدام کنند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000