گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد

تصویر تورم مسکن در سال۹۷

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۸/۰۱/۱۷
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم متوسط بخش مسکن در پایان سال ۱۳۹۷ معادل با ۱۸.۵ درصد بوده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف کننده در انتهای سال 1397 را منتشر کرد تا پرونده تورمی این سال بسته شود. در این آمارها تغییرات تورمی گروه مسکن نیز منعکس شده است. گروه مسکن در گزارش مرکز آمار ایران از دو بخش اجاره و خدمات نگهداری تشکیل شده است. وزن گروه مسکن، در این گزارش معادل با 31.12 درصد است که نشان می دهد مهمترین گروه گزارش شاخص بهای مصرف کننده از نظر وزنی بوده است. آمارهای مرکز آمار ایران بر اساس سال پایه 1395 نشان می دهد که رقم شاخص بخش مسکن در پایان سال 1397 به رقم 137.8 واحد رسیده است. گروه مسکن در اسفند ماه سال 97 یکی از کمترین تورم ها را ثبت کرده و به نوعی باعث پایین نگه داشتن نرخ تورم شده است.
بر اساس آمارهای این گزارش در اسفند ماه سال 97، نرخ تورم ماهانه گروه مسکن تنها 0.6 درصد گزارش شده است. البته این رقم نسبت به بهمن ماه افزایش کم دامنه ای را تجربه کرده است. نرخ تورم ماهانه گروه مسکن در بهمن ماه سال 97 معادل با 0.3 درصد گزارش شده بود. اما این روند با توجه به تحولات آخر سال طبیعی به نظر می رسد و نمی توان مدعی شد که نرخ تورم افزایش قابل توجهی را ثبت کرده است. دیگر آمار مرکز آمار ایران از نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال 97 نشان می دهد که این متغیر برای گروه مسکن 23.6 درصد عنوان شده است. این رقم در ماه بهمن نیز به میزان 23.1 درصد ثبت شده بود و نشان می دهد که عملا تغییر قابل توجهی در قیمت های گروه مسکن به وجود نیامده و تورم گروه مسکن در سطح 23 درصد متوقف شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف کننده گروه مسکن در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است. دیگر آمار این گزارش در خصوص تورم متوسط است که تغییرات شاخص بهای مصرف کننده گروه مسکن را در 12 ماه منتهی به یک ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می گیرد و به همین دلیل دارای حافظه 24 ماهه است. به بیان دیگر، این متغیر تغییرات قیمت را در دو سال بررسی می کند. نرخ تورم متوسط گروه مسکن در پایان سال 97 به میزان 18.5 درصد گزارش شده است. این رقم در بهمن ماه معادل با 17.3 درصد بوده که افزایش نسبی را ثبت کرده است. اما این افزایش قیمت در گروه مسکن به شکل کنترل شده ای بود و باعث شد که نرخ تورم کل نیز کنترل شود.
اما مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف کننده را به تفکیک مناطق شهری و مناطق روستایی منتشر می کند که می توان مشاهده کرد در کدام بخش نرخ تورم بیشتر یا کمتر بوده است. بر اساس آمارهای این گزارش نرخ تورم ماهانه گروه مسکن در مناطق شهری در اسفند ماه 97 معادل با 0.5 درصد بوده است. این رقم در بهمن ماه این سال 0.3 درصد گزارش شده بود و نشان می دهد نرخ تورم ماهانه در مناطق شهری افزایش را ثبت کرده است. نکته قابل توجه این که نرخ تورم ماهانه در بخش روستایی بالاتر ثبت شده و این رقم در اسفند ماه معادل با 0.9 درصد بوده است. همچنین در اسفند ماه نرخ تورم نقطه به نقطه گروه مسکن در بخش شهری معادل با 24.1 درصد بوده است، که البته این رقم در بخش روستایی 17.7 درصد ثبت شده است. در نتیجه در بازه یکساله رشد سطح قیمت های مسکن در بخش شهری نسبت به روستایی بیشتر بوده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000