تغییر رویکرد تعریف پروژه‌های جدید/ اجرای پروژه ها پس از تصویب کمیته سرمایه گذاری

گروه سرمایه گذاری مسکن به منظور مقابله با افزایش دارایی های راکد و ساماندهی پروژه‌ها منطبق با الگوی مصرف، آیین نامه تعریف پروژه های جدید را تدوین کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، موضوع شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تعریف پروژه به عنوان گام آغازین از چرخه تولید محصول در گروه سرمایه گذاری مسکن از شرکت های تابعه بانک مسکن همواره مورد توجه خاص بوه و به عنوان گام کلیدی متضمن موفقیت گروه، محسوب می شود.
بر این اساس، شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن برای ساماندهی تعریف پروژه ها و جلوگیری از تعریف پروژه های زیان ده با تدوین آیین نامه جدید فرایند تعریف پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و درمانی را تعریف کرد تا ضمن هدایت منابع به سمت پروژه های دارای توجیه اقتصادی، در جهت اجرای طرح های هدفمند گام بردارد.
یکی از مصادیق «هدفمند» در تعریف پروژه های جدید، اجرای پروژه ها با رعایت الگوی مصرف و مطابق با نیاز بازار است که گروه سرمایه گذاری مسکن در این راستا گام برداشته است.
همچنین شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در مدیریت جدید ساماندهی دارایی های راکد و تسویه مطالبات معوق بانک مسکن را در دستور کار قرار داده است که تعریف پروژه های جدید بدون ارزیابی می تواند به افزایش مطالبات و دارایی های راکد این شرکت بیافزاید.
به همین منظور و بر اساس آیین نامه معاملات شرکت های تابعه تعریف پروژه های جدید در استان های مختلف باید در چارچوب ضوابط مشخص شده باشد به این ترتیب که هر شرکت باید پس از تصویب طرح های سرمایه گذاری در هیأت مدیره خود، طرح پیشنهادی را به همراه گزارش امکان سنجی، جهت تصمیم گیری به کمیته سرمایه گذاری هلدینگ ارائه نماید.
در کمیته سرمایه گذاری که در ستاد گروه سرمایه گذاری مسکن مستقر است، پروژه ها از جنبه های مختلف از جمله مطالعات بازار، ابعاد فنی، اقتصادی و بهداشت حقوقی مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرند.
در فاز بهداشت حقوقی ریشه و اصالت مالکیت زمین و مفاد قرارداد مشارکت بررسی می شود.
پس از تایید طرح های پیشنهادی شرکت های تابعه در استان های مختلف توسط کمیته سرمایه گذاری، این پروژه های تعریف شده جهت تصویب و تایید نهایی به هیأت مدیره هلدینگ ارجاع و در صورت موافقت، جهت سرمایه گذاری به شرکت های تابعه ابلاغ می شود.
با توجه به اینکه ممکن است برخی از مفروضات اولیه هر پروژه در فرایند تصویب، اصلاح و تعدیل شود، در کنار ابلاغ طرح، شرایط مصوب پروژه نیز به شرکت ها ابلاغ می شود تا با رعایت مفروضات آن نسبت به اجرای پروژه اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، طرح امکان سنجی مصوب مبنای ارزیابی دوره ای هلدینگ قرار گرفته و طرح در دفتر مدیریت پروژه گروه سرمایه گذاری مسکن پایش و رصد خواهد شد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000