یک کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با هیبنا تشریح کرد

عوامل موثر بر بازار مسکن ۹۸

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
یک کارشناس اقتصاد مسکن عوامل موثر بر تحولات بازار مسکن در سال ۹۸ را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

بهروز ملکی،کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا گفت: به طور کلی بازار مسکن از شاخصه های درونی و بیرونی این بازار همچون پارامترهای اثرگذار بر این بازار شامل متغیرهای درونی و پارامترهای بیرونی همچون تحولات سایر بازارها تاثیر می پذیرد و بدیهی است که در سال 98 نیز این پارامترها در تعیین سمت و سوی بازار مسکن موثر هستند.
وی با اشاره به تحولات و نوسانات شدید بازار ارز در سال 97 و تاثیر آن بر بازار ملک در سال گذشته خاطرنشان کرد: برای سال 98 نیز پیش بینی می شود بازار مسکن بیش از آنکه تحت تاثیر متغیرهای درونی این بازار قرار داشته باشد پتانسیل تاثیرپذیری از متغیرهای بیرونی و نوسانات احتمالی آن ها را داشته باشد؛به این معنا که پیش بینی می شود که در سال 98 بازار مسکن بیش از آنکه تحت تاثیر متغیرهای درونی قرار بگیرد از متغیرهای بیرونی همچون سال 97 تاثیرپذیر باشد.
ملکی ادامه داد: هر چند در شرایط فعلی به دلیل نامشخص بودن شرایط اقتصاد کلان و همچنین چشم انداز سیاسی پیش بینی شرایط پیش روی بازار مسکن دشوار است و نمی توان تحلیل دقیقی از آنچه به طور قطع فراروی بازار قرار دارد ارایه کرد با این حال به نظر می رسد در سال 98 نیز بازار مسکن بیشترین ظرفیت اثرگذاری از بازار ارز را داشته باشد و مانند سال 97 تحولات بازار ارز در رتبه اول اثرگذاری بر شرایط بازار مسکن قرار داشته باشد.
وی تصریح کرد: با این حال قیمت مسکن تابعی چند متغیره از عوامل گوناگون است و به نظر می رسد علاوه بر نرخ ارز در سال جاری همچون سال های گذشته میزان رشد اقتصادی،شرایط موجود و پیش رو در بازارهای موازی و به خصوص تورم عمومی در تعیین میزان رشد و افزایش قیمت ملک موثر باشد.با این حال نامشخص بودن شرایط پیش روی متغیرهای گفته شده و همسو نبودن جهت رفتاری عوامل موثر بر بازار مسکن از یک سو و همچنین اثر تحولات سیاسی بر بازار مسکن این بازار را به بازاری دشوار برای ارایه تحلیل کارشناسی دقیق از چشم انداز پیش روی آن به خصوص در شرایط و مقطع زمانی فعلی تبدیل کرده است.
ملکی با بیان اینکه هم اکنون میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در ازای هر مترمربع به 11 میلیون تومان رسیده است هر نوع تغییر و تحول در این سطح قیمتی را منوط به وضعیت پیش روی متغیرهای موثر بر بازار مسکن و قیمت واحدهای مسکونی عنوان کرد.
وی همچنین با بیان اینکه طی دو سال گذشته میزان رشد قیمت مسکن همواره از میزان رشد اجاره بها بیشتر بوده است خاطرنشان کرد:به نظر می رسد با توجه به اینکه در سال های 96 و 97 میزان رشد قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی فراتر از نرخ رشد اجاره بها حرکت کرده است در سال جاری تعادل طبیعی بین نرخ رشد اجاره و نرخ رشد قیمت مسکن برقرار شود؛بنابراین انتظار می رود در سال جاری فاصله ای که طی دو سال گذشته بین این دو نسبت در بازار مسکن ایجاد شده، کمتر شود.
به اعتقاد وی تحت تاثیر این شرایط انتظار می رود در سال جاری میزان نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از تورم اجاره بها باشد.این در حالی است که در این زمینه باید به کشش بازار و واکنش بازار نیز توجه شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000