کسب اعتماد مردم و اطلاع رسانی به موقع و شفاف از مهمترین وظایف روابط عمومی است

اولین نشست روابط عمومی های شبکه بانکی استان کردستان جهت بررسی اولین جشنواره وبلاگ نویسی کارکنان شبکه بانکی به میزبانی بانک مسکن برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در این نشست جلال الدین سلیمی مدیر شعب استان ضمن ابراز خرسندی از حضور روابط عمومی های شبکه بانکی در بانک مسکن به تبیین جایگاه روابط عمومی در معرفی دست آوردهای شبکه بانکی به مردم و دفاع از عملکرد بانکهای در توسعه اقتصادی استان پرداخت گفت: باتوجه به تأثیر بسیار پر رنگ بانکها در توسعه استان، روابط عمومی ها نقش بسیار مهمی در انعکاس عملکرد بانکها به مردم دارند .

سلیمی کسب اعتماد و اطلاع رسانی به موقع و شفاف را از مهمترین وظایف روابط عمومی ها را در بازتاب شخصیت یک سازمان عنوان کرد و اظهار داشت: کسب اعتماد متقابل بین مردم و مسوولین، جلب همکاری و مشارکت، اطلاع رسانی به موقع و شفاف، پاسخگویی مستقیم و مستند سازی از مهم ترین وظایف ساختاری و سازمانی روابط عمومی در بازتاب شخصیت یک سازمان به مردم است.

سلیمی حفظ و جذب مشتری را مهمترین اولویت سازمانهایی نظیر بانکها دانست و گفت: روابط عمومی حلقه اصلی ارتباط بین سازمان، مدیریت و مردم است و با توجه به اهمیت بسیار زیاد حفظ مشتری در تداوم حیات بانکها، لذا روابط عمومی می تواند اصلی ترین نقش بانک در تحقق این امر مهم باشد.

سلیمی روابط عمومی را حلقه وصل میان بانک و مشتریان عنوان کرد و افزود: روابط عمومی چشم بینا و گوش شنوای سازمان است و با ایجاد ارتباطات اثر بخش می تواند سبب وفادار سازی مشتریان به بانک شود.

لازم بذکر است در ادامه این نشست روابط عمومی های شبکه بانکی استان بر تداوم برگزاری این نشست ها تاکید کردند و دستور العمل برگزاری اولین جشنواره وبلاگ نویسی کارکنان شبکه بانکی استان را تدوین کردند.

گفتنی است در این نشست لقمان فلاحی کارشناس روابط عمومی مدیریت شعب بانک مسکن استان به عنوان دبیر اولین جشنواره وبلاگ نویسی شبکه بانکی استان انتخاب و معرفی شد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000