مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن تشریح کرد:

روش های افزایش بهره وری در بانک ها

مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات معتقد است: وصول مطالبات بانکی به دلیل تاثیر آن بر کاهش هزینه و افزایش سود، یکی از مولفه های موثر در افزایش بهره وری در بانک ها است.
پایگاه خبری بانک مسکن

داود خلجستانی مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن در همایش مدیران ارشد بانک مسکن در سال 98 با بیان اینکه در دنیای رقابتی امروز بهره وری به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر مدیریت استراتژی جز مهم ترین اهداف سازمان های پیشرو است، گفت: سازمان ها به تبع این دیدگاه سود آوری بلندمدت خود را تضمین می کنند و کاهش هزینه ها و افزایش بازده و سود هر سازمان ، منجر به افزایش بهره وری در آن سازمان می شود.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، وی بهره وری سازمانی را استفاده بهینه از منابع جهت تحقق اهداف و توانایی هر سیستم در ایجاد ارزش تعریف کرد و افزود: بهره وری در بانک مسکن به اندازه ای دارای اهمیت است که دومین همایش مدیران ارشد بانک مسکن در سال 97 با عنوان «بهره وری، تولد دوباره ثروت» نام گذاری شد.
خلجستانی اضافه کرد: وصول مطالبات همچنان به عنوان ارزان ترین راه تامین بانک می تواند توان تسهیلات دهی بانک را افزایش داده و به دنبال آن با تخصیص بهینه منابع و پرداخت تسهیلات جدید در حوزه های ساخت، خرید و... تاثیر قابل توجهی در روش تولید در کشور دارد.
مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات با اشاره به تاثیر شش گانه وصول مطالبات در اهداف کلان پنج ساله بانک مسکن، تصریح کرد: وصول مطالبات به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر دست یابی به شش هدف شامل افزایش سهم از تامین مالی بخش مسکن و توسعه شهری، تقویت ظرفیت تسهیلات دهی و توان مالی بانک، مدیریت بهینه ریسک و اداره اقتصادی، تقویت سلامت، شفافیت و انضباط، افزایش مستمر بهره وری و چابکی سازمانی و نهایتا ارزش آفرینی مستمر برای کلیه ذینفعان به ویژه مشتریان بانک تاثیرگذار است.
به گفته وی کارکنان بانک، استفاده از فناوری، روش های انجام کار و اعمال مدیریت به عنوان مهم ترین عوامل داخلی هستند که بر کارایی و اثربخشی موثر هستند.
خلجستانی در عین حال افزود: تغییرات ساختاری همچون تغییرات اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی و همچنین دولت و زیرساخت ها نیز مهم ترین عوامل خارجی هستند که بر کارایی و بهره وری اثرگذار هستند.
مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات با بیان اینکه عوامل داخلی اثرگذار بر کارایی و بهره وری به دلیل امکان تغییر و همچنین قابلیت کنترل توسط مجموعه بانک، موثرتر از عوامل خارجی هستند، تاکید کرد: از این رو باید تمرکز و برنامه ریزی ها در بانک به سمت وسوی این عوامل منعطف و متمرکز شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به راهکارهای افزایش بهره وری وصول مطالبات از طریق عوامل داخلی اشاره کرد و گفت: تقویت آموزش همکاران در دو حوزه اعتباری و وصول مطالبات، استقرار نظام انگیزشی، اجرای طرح های انگیزشی فرد محور به جهت ایجاد تمایل بیشتر در تمامی کارکنان شعب و ستاد مدیریت از جمله مسیرهایی است که می تواند به افزایش بهره وری با توجه به عوامل نیروی انسانی کمک کند.
وی همچنین عنوان کرد: در سال 97 با استفاده از ظرفیت ها و گشایش های ایجاد شده در حوزه وصول مطالبات از جمله تمدید قراردادهای مشارکت، استفاده از طرح چاوش در مقاطع زمانی مختلف و همچنین استفاده از امکان ایجاد شده توسط تبصره 35 از نسبت به کنترل افزایش مطالبات اقدام موثری انجام شد.
وی در پایان تاکید کرد:با توجه به اهداف کلان پنج ساله بانک مسکن و به منظور افزایش مستمر بهره وری و بهبود فرآیندهای بانکی، نگاه ویزه به ابداع و خلق روش ها و راهکارهای متناسب با موقعیت پیش رو، تاثیر قابل توجهی در فرآیند وصول مطالبات و بهبود کارایی و به ویژه اثربخشی آن داشته و این روند کماکان ادامه دارد و به نظر می رسد که باید به دنبال روش ها و راهکارهای جدید برای حل مشکلات پیش رو باشیم.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000