رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن:

شیب افزایش مطالبات بانک مسکن کنترل شد

رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن از کنترل شیب افزایش مطالبات مجموعه بانک عامل بخش مسکن در سال گذشته خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مالک آزادیان، رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات در نخستین همایش مدیران ارشد بانک مسکن در سال 98 با بیان اینکه سال گذشته با یک شوک خبری بزرگ سپری شد، گفت: بازگشت تحریم ها و آثار و تبعات ناشی از آن همچون افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم عمومی کشور، کاهش قدرت خرید مردم، جذابیت بازارهای موازی سرمایه گذاری و... از جمله مهم ترین رخدادهای سال گذشته بود.

وی ادامه داد: با این حال برای عبور از تحریم ها و اثرات ناشی از آن بر عملکرد بانک، به سمت تقویت ساختارهای داخلی در حوزه وصول مطالبات حرکت کردیم. یکی از اقدامات مهم در این حوزه افزایش سرعت تصمیم گیری و تقویت برون سپاری از طریق بروز رسانی دستورالعمل ها بود. به طوریکه در این زمینه با تشکیل جلسات هفتگی متداول و منظم به بررسی موضوعات مهم این حوزه پرداختیم.
آزادیان به مهم ترین اثرات اقدامات انجام شده اشاره کرد و گفت: آمارهای به دست آمده از روند رشد مطالبات بانک طی چهار سال گذشته به خوبی نشان از موفقیت عملکرد بانک در این حوزه دارد. چراکه آمارها نشان می دهد درصد تغییرات مطالبات جاری بانک طی چهار سال گذشته به خوبی کنترل شده است به طوری که از 23.6 درصد در سال 95 به 17.1 درصد در سال 97 رسیده است.
وی با اشاره به روند مطالبات حوزه عقود مبادله ای اظهار کرد: درصد تغییرات مطالبات عقود مبادله ای در سال 95 نسبت به سال 94 معادل 31 درصد، در سال 96 نسبت به سال 95 معادل 21.3 درصد و در سال 97 نسبت به سال 96 معادل 6.8 درصد بوده است.
رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن در عین حال با بیان اینکه شیب افزایش مطالبات در حوزه عقود مشارکتی نیز به خوبی طی چهار سال گذشته کنترل شده است، تصریح کرد: درصد تغییرات مطالبات این حوزه در سال 95نسبت به سال 94 معادل 96.8 درصد، در سال 96 به 95 معادل 129 درصد و در سال 97 نسبت به سال 96 معادل 36.3 درصد بوده است.
به گفته وی تعداد پرونده های مطالباتی نیز یک شیب نزولی طی چهار سال گذشته را طی کرده است.
وی در این باره توضیح داد: درصد تغییرات تعداد پرونده های مطالباتی در سال 95 نسبت به 94 معادل 5.3 درصد، در سال 96 نسبت به سال 95 معادل منفی 2 درصد و در سال 97 نسبت به سال 96 معادل منفی 4 درصد بوده است.
وی با تاکید بر آنکه روند تغییرات نرخ رشد مطالبات غیرجاری از اسفند 96 به اسفند 97 کاملا نزولی شده است، گفت: در ادامه عملکرد خوب و مناسب بانک برای کاهش شیب مطالبات طی چهار سال گذشته، بانک مسکن 20 برنامه جدید و متنوع در حوزه وصول مطالبات برای سال جاری نیز پیش بینی کرده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000