اولویت بانک مسکن تأمین مالی خرید واحدهای میان متراژ است

عضو هیأت مدیره بانک مسکن، وجود متقاضی و رعایت الگوی مصرف را از معیارهای تأمین مالی پروژه‌های از سوی این بانک عنوان کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، نادر قاسمی در جمع مدیران ارشد بانک مسکن، نوسازی و احیای بافت‌های ناکارآمد شهری را یکی از دغدغه‌های دولت اعلام کرد و گفت: در این زمینه دولت به جای تمرکز بر ساخت و ساز برون شهری، بر نوسازی واحدهای درون شهری در مناطق بافت فرسوده تمرکز کرده است که دارای تأسیسات زیربنایی هستند.
این عضو هیأت مدیره بانک مسکن همچنین با تاکید بر اینکه جامعه هدف این بانک تأمین مالی خرید واحدهای میان متراژ برای افشار متوسط جامعه است، گفت: متأسفانه بر اساس آمارهای ارائه شده بیشتر پروانه‌های صادر شده برای واحدهای با میانگین مساحت ۱۳۰ متر مربع است در صورتی که نیاز غالب امروز جامعه واحدهای کوچک و متوسط است.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد الگوی مصرف ۷۰ تا ۷۵ متر مربع مساحت نیز به دلیل افزایش قیمت مسکن باید کاهش یابد، گفت: اولویت بانک مسکن لوکس سازی و ساخت واحدهای بزرگ متراژ نمی باشد.
قاسمی، وجود متقاضی و رعایت الگوی مصرف را از معیارهای تأمین مالی از سوی بانک مسکن عنوان کرد و گفت: در تأمین مالی پروژه‌ها حتماً باید این دو شاخص مد نظر قرار گیرند.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر لزوم اعتبارسنجی مشتریان گفت: بیش از ۷۵ درصد تصمیم گیری اعتباری در شعب و فقط ۵ درصد در ستاد بانک انجام می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین ۲۰ درصد تصمیم گیر‌ی‌ها در حوزه اعتباری در مدیریت مناطق انجام می‌شود؛ بنابراین با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از این اختیارات در حوزه شعب رخ می‌دهد انتظار است که ارکان اعتبارسنجی با دقت انجام شود. بنابراین نظارت بر کمیته‌های اعتباری بسیار مهم است تا تسهیلات پس از اعتبارسنجی مشتریان پرداخت شود.
قاسمی با تاکید بر اینکه اختیارات مدیریت استان‌ها در تصمیم گیر‌ی ها را تا ۳۵ درصد نسبت به گذشته افزایش داده ایم گفت: تمام تلاش مدیران باید این باشد که منابع تسهیلات پرداختی بازگشت داده شوند.
این مقام مسئول در بانک مسکن، در بخش پایانی اظهارات خود خطاب به مدیران ارشد بانک مسکن به لزوم ریشه یابی عوامل وقوع مطالبات معوق تاکید کرد و گفت: مدیران باید در جهت کاهش مطالبات معوق بانک تلاش کنند و بهترین راهکار برای جلوگیری از افزایش مطالبات، ریشه یابی عوامل این موضوع است تا از انباشت مطالبات جلوگیری کنیم.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000