بررسی آمارهای رسمی در سال جاری آبی نشان می دهد

رشد دوبرابری منابع آبی

آمارها نشان می دهد که میزان بارندگی کشور از ابتدای مهرماه سال قبل تا نیمه اردیبهشت ماه به ۳۱۹ میلیمتر رسیده، که نسبت به مدت مشابه قبل از آن ۱۲۸ درصد رشد کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 140 میلی‌متر بود، به میزان 128 درصد و نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (220 میلی متر) 45 درصد رشد کرد. این آمارها بر اساس 6 حوضه اصلی شامل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قوم نیز منتشر شده است. بر اساس این گزارش، میانگین حجم بارش ها در حوضه خلیج فارس و دریای عمان 525.1 میلی متر بود که نسبت به میانگین سال آبی پارسال (189.9 میلی متر) از 176 درصد رشد برخوردار بوده و نسبت به میانگین دوره 50 ساله (344.5 میلی متر) رشد 52 درصدی داشت.همچنین میانگین حجم بارش ها در حوضه دریای خزر در سال آبی جاری 485.8 میلی متر گزارش شد که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال(303.2 میلی متر) 60 درصد رشد را نشان می دهد. میانگین بارش های این حوضچه آبی کشور در دوره درازمدت 323.1 میلی متر بوده است که با رشدی 51 درصدی همراه شده است. میانگین حجم بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه در سال آبی جاری 459.6 میلی متر بود که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال(334.8 میلی متر) 37درصد رشد و نسبت به میانگین دوره 50 ساله (284.8 میلی متر) از رشدی 37 درصدی برخوردار بود. حجم بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه در دوره یازده ساله 276.3 میلی متر بود که رشد 66 درصدی برای آن گزارش شده است. حجم آب دریاچه تا چهاردهم اردیبهشت‌ماه به چهار میلیارد و ۷۱۰ میلیون مترمکعب رسید.
براساس این گزارش، حجم بارش های حوضه قره قوم نیز 262.3 میلی متر گزارش شد که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال (107.4میلی متر) با 144 درصد رشد کرد و نسبت به دوره 50 ساله (192.1میلی متر) نیز رشد 37 درصدی داشت.حجم بارش ها در سال آبی جاری در حوضه فلات مرکزی ایران 199.8 میلی متر بود که نسبت به دوره مشابه در سال آبی پارسال (82.4 میلی متر) 142درصد رشد یافت. این درحالی است که در دوره درازمدت این حوضه 147.7 میلی متر بارش با رشد35درصدی داشته است.براساس آمارهای این گزارش، حجم بارش ها در حوضه مرزی شرق 100 میلی متر بود که نسبت به دوره مشابه پارسال (34.4 میلی متر) 191 درصد رشد کرد و نسبت به میانگین دوره 50 ساله (93.9 میلی متر) هفت درصد بیشتر شد.سال آبی از ابتدای مهرماه هر سال آغاز می شود و تا پایان شهریور ماه سال بعد ادامه دارد.
اگرچه این آمارها نشان می دهد که در بخش منابع سال آبی مناسبی را پشت سر می گذاریم، اما کارشناسان معتقدند که همچنان میزان مصارف آبی کشور به شکل سرانه دو برابر میانگین کل دنیا است و نیاز است که از آموزش ها و فناوری ها جهت بهبود وضعیت مصرف بهره برد. «کمپین من ایرانم، مرا دریاب» از سوی بانک مسکن سعی می کند با این هدف آموزش و اطلاع رسانی مناسب، زمینه را برای بهره برداری مناسب از منابع آبی، به عنوان یک ماده حیاتی و ارزشمند مهیا کند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000