اولین همایش روسای شعب استان آذربایجان غربی

به منظور انتقال مطالب و موارد مطرح شده در همایش مدیران ارشد بانک و به منظور تببین اهداف و چارچوب عملکرد شعب در سال ۹۸ همایشی با حضور مدیر شعب استان آذربایجان غربی برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، غلامرضا زنده طلب مدیر شعب استان آذربایجان غربی در این همایش بارزترین مشخصه یک سازمان موفق را داشتن برنامه مدون، علمی و قابل حصول عنوان کرد و اظهار داشت: هر چقدر سازمان ها به برنامه ریزی، تعیین اهداف قابل حصول و استفاده از تجارب مدیریت ها و شعب موفق توجه و همت نشان دهند به همان اندازه کارایی و بهره وری سازمان ارتقا می یابد ومدیریت اثر بخش نیز بدون توجه و اعتقاد به برنامه ریزی صحیح حاصل نمی شود .

مدیر شعب حصول اهداف و ارتقای شعب بزرگ را از مهمترین عوامل موفقیت در ارزیابی عملکرد و سبز شدن مدیریت و حوزه عنوان کرد و افزود صدور ضمانتنامه و وصول مطالبات معوق از حوزه های حساس و امتیاز آور فرایند ارزیابی عملکرد می باشد و از کارکنان خواست برنامه ریزی مدون و علمی در بخش وصول و بازاریابی خاص در حوزه ضمانتنامه را در رئوس وظایف خود قرار دهند. زنده طلب همچنین از معاونین مدیریت خواست تا دلایل عدم موفقیت برخی از شعب را بررسی و ریشه یابی نموده و اصلاحات اساسی در جهت کسب منابع لازم و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف بر اساس شاخصهای ارزیابی علمکرد در سال 98 را ایجاد نمایند.

مدیر شعب در این همایش رووس مطالب و موارد مطرح شده توسط مدیران ارشد بانک را به طور مشروح به اطلاع کارکنان رساند و در خاتمه به روسای شعب استان توصیه نمود که این مطالب را به عنوان راهنما و چراغ راه فعالیتهایشان در سال جدید مد نظر داشته باشند.

بخش بعدی همایش اختصاص به طرح مسائل و مشکلات توسط نمایندگان شعب استان داشت که در پنلهای تخصصی توسط معاونین مدیریت و روسای دوایر مربوطه پاسخها و راهنماییهای لازم ارایه شد. سپس سیاستهای اعتباری بانک توسط رییس دایره اعتبارات استان تشریح و به روسای شعب حاضر ابلاغ شد.

بخش پایانی همایش نیز به تجلیل و بزرگداشت شعب موفق در ارزیابی عملکرد و همچنین شعبی که جزء صد شعبه برتر بودند اختصاص یافت و با اهدا لوح تقدیر از روسای این شعب تشکر و قدردانی به عمل آمد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000