کسب رتبه برتر در حوزه عفاف و حجاب توسط مدیریت خوزستان

مدیریت خوزستان در حوزه عفاف و حجاب موفق به کسب رتبه برتر در بین دستگاه های دولتی و اجرایی استان خوزستان شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، علی اصغر نادری گفت: این مدیریت بعد از ارزیابی های صورت گفته از سوی استانداری خوزستان، در حوزه عفاف و حجاب، موفق به کسب رتبه برتر در بین دستگاه های دولتی و اجرایی استان شد.

وی افزود: این انتخاب به استناد گزارش بازرسی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان خوزستان از اقدامات و فعالیت های دستگاه های اجرایی در رعایت شاخص های ابلاغی وزارت کشور بوده است.

نادری با اشاره به اینکه خوشبختانه مسائل حجاب و عفاف در بین این مدیریت نهادینه شده است، بیان کرد: در ارزیابی صورت گرفته بازرسان استانداری خوزستان، آنان از نحوه عملکرد این مدیریت در حوزه حجاب و عفاف ابراز رضایت کرده و آن را نمونه ای بسیار موفق در بین شبکه بانکی استان توصیف کردند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000