مناطق پیشرو در تحولات بازار مسکن تهران

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۸/۰۲/۲۲
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود از تحولات بازار مسکن شهر تهران، مناطق پیشرو به لحاظ تغییرات ملکی را معرفی کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در گزارش مرکز آمار ایران تحولات مربوط به بازار مسکن هر کدام از مناطق 22 گانه شهر تهران به تفکیک بیان شده است.

براساس اطلاعات این گزارش می توان تحولات بازار مسکن در هر کدام از مناطق را به لحاظ حداقل، حداکثر و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، درصد تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن در این فصل نسبت به فصل قبل-پاییز 97- و همچنین فصل مشابه سال قبل-زمستان 97 را به تفکیک رصد کرد؛ بر این اساس، بیشترین متوسط قیمت مسکن شهر تهران مربوط به منطقه یک شهر تهران معادل 24 میلیون و590 هزار تومان به ازای یک مترمربع واحد مسکونی به ثبت رسیده است؛ این در حالی است که کمترین میانگین قیمت مسکن شهر تهران در زمستان 97 مربوط به منطقه 20 شهر تهران بوده است که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه در این فصل حدود 4 میلیون و300 هزار تومان اعلام شده است.

حداکثر قیمت فروش هر مترمربع واحد مسکونی نیز در این فصل مربوط به منطقه یک شهر تهران بوده است؛ در این منطقه در این فصل گران ترین واحد مسکونی با قیمت 57 میلیون تومان به ازای هر مترمربع به فروش رفته است؛ همچنین ارزان ترین واحد مسکونی پایتخت براساس این آمارها در پایتخت در منطقه 20 بوده است که هر مترمربع از این آپارتمان با قیمت یک میلیون و100 هزار تومان به فروش رفته است.

میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران زمستان سال گذشته معادل 10 میلیون و670 هزار تومان بوده است؛ اطلاعات قیمتی بازار مسکن شهر تهران نشان می دهد هم اکنون بین ارزان ترین منطقه شهر و گرانترین منطقه پایتخت به لحاظ وضعیت قیمت مسکن اختلافی نزدیک به 50 برابر وجود دارد؛در حالیکه میانگین قیمت ارزان ترین واحد مسکونی فروش رفته در بازار معاملات مسکن شهر تهران در منطقه 20 حدود 1 میلیون و100 هزار تومان بوده است گران ترین واحد مسکونی در منطقه یک شهر تهران با قیمت 57 میلیون تومان به ازای هر مترمربع به فروش رفته است.

این گزارش همچنین اطلاعات جالب توجهی در خصوص متوسط مساحت واحدهای مسکونی فروش رفته در بازار مسکن شهر تهران در زمستان 97 در هر کدام از مناطق 22 گانه پایتخت را ارایه می کند؛ براین اساس خریداران واحدهای مسکونی در منطقه یک شهر تهران به طور متوسط بزرگ متراژترین واحدهای مسکونی را در زمستان 97 خریداری کرده اند؛ میانگین مساحت واحدهای مسکونی فروخته شده در این فصل در منطقه یک شهر تهران 154 مترمربع بوده است؛ بعد از منطقه یک متقاضیان مسکن منطقه 3 با خرید آپارتمان هایی با متوسط متراژ 130 مترمربع و خریداران واحدهای مسکونی در منطقه 22 با خرید واحدهایی با میانگین مساحت 117 مترمربع، بزرگ متراژترین واحدهای مسکونی شهر تهران را خریداری کرده اند.

میانگین مساحت واحدهای فروخته شده در منطقه 10 شهر تهران نشان می دهد متقاضیان خرید مسکن در این منطقه به طور متوسط کوچک متراژترین واحدهای مسکونی را در میان مناطق 22 گانه شهر تهران خریداری کرده اند،میانگین مساحت واحدهای مسکونی فروخته شده در منطقه 10 شهر تهران در بازه زمانی گفته شده 58 مترمربع بوده است.بعد از منطقه 10 مناطق 11 و 9 شهر تهران کم متراژترین آپارتمان ها را در بازار معاملات مسکن شهر تهران به خود اختصاص داده اند،میانگین واحدهای مسکونی فروخته شده در زمستان 97 در منطقه 11 معادل 68 مترمربع و متوسط مساحت واحدهای فروخته شده در منطقه 9 برابر با 69 مترمربع گزارش شده است.

براساس این گزارش همچنین بیشترین سهم از معاملات خرید مسکن در شهر تهران در زمستان سال 97 مربوط به منطقه 5 شهر تهران با سهم 14 درصدی از کل معاملات خرید مسکن شهر تهران در این فصل و کمترین سهم مربوط به منطقه 19 شهر تهران بوده است که کمتر از 1 درصد حجم کل معاملات خرید مسکن پایتخت را به خود اختصاص داده است؛در این گزارش همچنین میانگین عمربنای واحدهای مسکونی فروخته شده در بازار معاملات مسکن شهر تهران طی زمستان سال گذشته 10 سال عنوان شده است که میانگین عمر بنای واحدهای مسکونی فروخته شده در 10 منطقه از پایتخت کمتر از میانگین عمربنای آپارتمان های به فروش رفته در کل مناطق شهر تهران بوده است.بیشترین میانگین عمربنای واحدهای مسکونی فروخته شده 14 سال و مربوط به مناطق 6 و 7 شهر تهران بوده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000