تجربه سنگاپور بررسی شد

عبور از رشد بهره وری تولید

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۸/۰۲/۲۳
بررسی نشان می دهد که طی دهه های گذشته سنگاپور توانسته با بهره گیری از رشد بهره وری تولید پیشرفت کند و در حال حاضر رشد بهره وری از طریق ابتکار را در دستور قرار داده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می رود.مصادیق بهره وری به طور صریح و ضمنی در برنامه های توسعه اقتصادی مدنظر قرار گرفته است شناسایی و رفع موانع افزایش بهره وری از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
بهره وری از نظر مفهومی به معنای استفاده موثر و کارآمد از منابع در فرآیند تولید است.همچنین در مبحث بهره وری این اعتقاد وجود دارد که هر روز می توان کارها را بهتر از روز قبل انجام داد و در نتیجه امکان افزایش مستمر بهره وری وجود دارد. از دید سولو، جزء باقیمانده رشد تولید همان بهره وری کل عوامل تولید است، یعنی بخشی از رشد تولید که مربوط به نیروی کار، سرمایه فیزیکی و نهاده های واسطه نیست. به عبارت دیگر، بخشی از افزایش تولید از محل افزایش بهره وری کل عوامل تولید بوده و از طریق، بهره گیری مطلوب تر از ظرفیتهای موجود در قالب بهبود کیفیت نهاده های تولید و اصلاح ساختارها و نهادهای ذیربط ممکن می باشد. این رویکرد در ادبیات اقتصادی، به رویکرد بهره‌ور محور، مشهور می باشد.
در حال حاضر، اهمیت بهره وری در افزایش تولید ملی پذیرفته شده است. وقتی بهره وری افزایش می یابد، تولید ناخالص ملی سریعتر از عوامل تولید افزایش خواهد یافت و متوسط تولید نیز به ازای هر واحد عوامل تولید افزایش می‌یابد. همچنین، نقش بهبود بهره وری در کاهش هزینه ها و توسعه صادرات حائز اهمیت است. علاوه بر این، ارتقای بهره وری به صرفه جویی در استفاده از منابع تولید وکاهش آثار سوء زیست محیطی منجرمیشود که در فرایند توسعه پایدار از اهمیت به سزایی برخورداراست. بالاخره بهره وری عوامل تولید به همراه قیمت های آن ها، از عوامل تعیین کننده قیمت تولید کننده می باشند. یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه افزایش بهره وری، سنگاپور است. اقتصاد سنگاپور از تاریخ 1965 تاکنون عملکرد چشمگیری داشته است. این کشور رشد بهره وری کل عوامل تولید را منبع عمده توانایی رقابت و رشد اقتصادی برای آینده می داند. در این کشور رشد بهره وری عوامل تولید، بر مبنای 5 اصل استوار است. آموزش ضمن خدمت نیروی کار، بازسازی اقتصاد برای قادر ساختن انتقال منابع به بخش های با بهره وری بالاتر، بهروری از طریق جذب سرمایه، پیشرفت فنی مبتنی بر تکنولوژی و افزایش تقاضا مبتنی بر افزایش ظرفیت استفاده از منابع این 5 اصل محسوب می شود. در این کشور آموزش ضمن خدمت و پیشرفت فنی اثر مثبتی در رشد بهره وری داشته اند که به علت بهبود سیستم آموزشی و بالا رفتن کیفیت نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی صورت گرفته است. حرکت ملی بهره وری در سنگاپور از سال 1981 در آستانه «اقتصاد سرمایه گذاری» آغاز شد. این حرکت با برنامه توسعه اقتصادی دولت برای دهه 1980، که برای ساختار سازی مجدد اقتصاد در جهت تمرکز سرمایه، مهارت بیشتر و ارزش افزوده بالاتر تولید صنعتی و خدمات بود، تکمیل شد. همچنین حرکت بهره وری برای برقراری فضای آماده برای تغییر، معرفی و توسعه و پخش روش های ارتقا بهره وری و برای بسط همکاری بین نیروی کار و مدیریت، به منظور نیل به بهره وری بالاتر به وجود آمد. در حال حاضر اقتصاد کشور از مرحله اتکا به عوامل کار و سرمایه فراتر رفته به مرحله ابتکار رسیده است. در این کشور نمی توان به افزایش کار و سرمایه به عنوان منابع اصلی رشد و اقتصاد و توانایی رقابت متکی بود، بلکه بهترین استفاده از منابع کار و سرمایه مورد توجه است. بنابراین تاکید اصلی در جهت ابتکار و کیفیت بوده و این دو، به عنوان پایه حرکت بهره وری، تغییر و استمرار را در بردارد. بانک مسکن، برنامه های عملیاتی افزایش بهره وری را دستور کار قرار داده و در این مسیر از تجربه کشورهای موفق استفاده می کند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000