تدوین برنامه‌های هفت گانه بهره وری بانک مسکن

راحتی با بیان اینکه براساس تکلیف برنامه ششم توسعه،کمیته بهره وری بانک به منظور سامان دهی و تسریع در ایجاد چرخه بهره وری تشکیل شد،گفت:براساس راهبردهای شناسایی شده،پروژه های بهبود در سطح ادارات کل مرکزی تعریف و اجرایی شدند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، فریبرز راحتی رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن با تشریح عملکرد بانک مسکن در حوزه بهره وری در سال گذشته، اظهار داشت: «بهره وری» به حداکثر رساندن استفاده از منابع، بهبود فرآیندها، ارتقاء سرمایه انسانی سازمان، ارتقاء فناوری اطلاعات و غیره با روش های علمی جهت کاهش هزینه ها، گسترش بازارها و افزایش اشتغال است.
وی با تاکید بر اینکه با اجرای بهره وری باید بتوان ستانده بیشتری را به ازاء نهاده های موجود به دست آورد، به تاکید اسناد بالادستی بر ارتقای بهره وری اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس ماده 5 برنامه ششم توسعه و برنامه جامع بهره وری کشور، تمامی دستگاه های اجرایی، شرکت ها و سازمان های تابعه آنها مکلفند ضمن جاری سازی چرخه مدیریت بهره وری، تمهیدات لازم را جهت پایش شاخص های ذی ربط و اجرایی کردن برنامه های ارتقای بهره وری انجام و نتایج حاصله را به سازمان بهره وری ارائه کنند.
وی افزود: در راستای اجرای اسناد بالادستی و تکالیف قانونی مذکور، در پایان سال 1396 کمیته بهره وری بانک به منظور سامان دهی و تسریع در ایجاد چرخه بهره وری، تشکیل و مقرر شد راهبردهای ارتقای بهره وری شناسایی شوند.
رئیس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن، با بیان اینکه بر اساس راهبردهای شناسایی شده، پروژه های بهبود در سطح ادارات کل مرکزی تعریف و اجرایی شدند، گفت: پس از نهایی شدن بررسی های انجام شده در کمیته بهره وری، تعداد 33 برنامه ذیل هفت محور تهیه و در بانک رونمایی شد.
این مقام مسئول در بانک مسکن با تشریح هفت محور برنامه های بانک مسکن در حوزه ارتقای بهره وری گفت: افزایش فعالیت‌های کارمزدی و توسعه فضای کسب و کار، هم‌افزایی بانک و شرکت‌های وابسته، بازنگری ساختار سازمانی و نحوه عملکرد، سیستمی نمودن فرآیندهای با قابلیت سیستمی، ارتقای بهره‌وری منابع انسانی از طریق توسعه و ارتقای نظام‌های انگیزشی، کاهش هزینه‌های چاپ، انتشارات، فرم‌های مطبوعاتی، کاغذ و سایر اقلام مصرفی و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری اموال و استفاده بهینه از دارایی‌های بانک محورهای هفت گانه برنامه های بهره وری بانک هستند.
وی با اشاره به اینکه برای هر یک از محورها، چند برنامه هدف گذاری شده است، افزود: ادارات کل و بخش های مختلف بانک هر یک در اجرای برنامه های عملیاتی بهره وری به عنوان مجری ایفای نقش می کنند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000