کسب رتبه دوم کشور توسط شعبه فاز سه اندیشه

شعبه فاز سه اندیشه برای دومین دوره متوالی در نتایج ارزیابی عملکرد پایان سال ۱۳۹۷ به کسب رتبه دوم کشوری نائل آمد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، شعبه فاز سه اندیشه برای دومین دوره متوالی در نتایج ارزیابی عملکرد پایان سال 1397 به رتبه دوم کشوری نائل آمد.

براساس این گزارش شعبه فاز سه اندیشه موفق شد با کسب نمره 28/1044 در 22 شاخص از 41 شاخص ارزیابی عملکرد، جایگاه سبز را به خود اختصاص دهد.

سیدمجید هاشمی،رییس شعبه فاز سه اندیشه، رمز موفقیت این شعبه را در کار تیمی دانست و عنوان کرد: به صورت مداوم جلسات توجیهی با کارکنان برگزار می شود و نقاط قوت و ضعف شعبه در مسیر تحقق اهداف و کسب امتیازات ارزیابی عملکرد به اشتراک گذاشته می شود.

هاشمی افزود در این شعبه براساس رابطه دوستانه ای که بین کارکنان وجود دارد ، تمامی کارکنان خود را در تحقق اهداف سهیم دانسته و اهتمام لازم را در این زمینه بکار می گیرند.

رییس شعبه فاز سه اندیشه عامل دیگر موفقیت شعبه را تکریم مشتریان برشمرد و اظهار داشت در این شعبه احترام به تمامی مشتریان فارغ از نوع همکاری با بانک مسکن، در اولویت امور قرار دارد.

شایان ذکر است شعبه فاز سه اندیشه در نتایج درجه بندی اخیر نیز حائز افزایش درجه شد و درجه شعبه از سه به دو نوع ب افزایش یافت.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000