گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه نشان می دهد

کاهش تورم ماهانه بخش مسکن

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۸/۰۳/۰۴
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران جدیدترین گزارش شاخص بهای مصرف کننده در اردیبهشت ماه را منتشر کرده است. بخشی از این آمار در خصوص گروه مسکن است و آمارهای این گروه را منعکس می کند. این گروه را می توان مهمترین گروه گزارش شاخص بهای مصرف کننده دانست، زیرا ضریب اهمیت آن 31 است و نشان می دهد که حدود یک سوم هزینه های خانوار در بخش مسکن صورت می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که در اردیبهشت ماه رقم شاخص گروه مسکن به 141 واحد رسیده است. این موضوع حاکی از آن است که تورم ماهانه گروه مسکن در اردیبهشت ماه معادل با 0.6 درصد بوده است. این رقم در فروردین ماه سال جاری به میزان 1.7 درصد ثبت شده بود، این موضوع نشان می دهد که میزان تورم ماهانه در این ماه به میزان بیش از یک واحد درصد کاهش را ثبت کرده است. بنابراین می توان گفت که تورم بخش مسکن در بازه ماهانه در مسیر کاهشی قرار دارد. علاوه بر این، آمارهای این گزارش نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه در گروه مسکن به رقم 24.9 درصد رسیده است، این رقم در فروردین ماه سال جاری معادل با 24.8 درصد بود. در نتیجه این آمار گویای این مطلب است که در اردیبهشت نسبت به ماه فروردین تنها 0.1 واحد درصد به نرخ تورم نقطه به نقطه بخش مسکن افزوده شده است. این روند افزایشی کم دامنه در نرخ تورم متوسط نیز قابل مشاهده است، به نحوی که نرخ تورم متوسط از 19.7 درصد در فروردین ماه سال جاری به 20.9 درصد در اردیبهشت ماه رسیده است. در نتیجه اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط روند افزایشی را طی می کند، اما این سرعت افزایشی در ماه دوم بسیار کند شده و می توان پیش بینی کرد که در ماه های آتی، از سطح این تورم نیز کاسته شود. البته این موضوع در گروه ثبات قیمت ها در بخش مسکن است. گزارش مرکز آمار ایران، علاوه بر گروه مسکن، آمار کلی شاخص بهای مصرف کننده را نیز منتشر کرده که می توان رقم بخش مسکن را با شاخص کل مقایسه کرد. بررسی ها نشان می دهد که در اردیبهشت ماه رقم شاخص بهای مصرف کننده به سطح 173.5 رسیده است. این رقم نسبت به فروردین ماه افزایش 1.5 درصدی را ثبت کرده است، اما درصد تغییر شاخص کل نسبت به مدت مشابه سال قبل 52.1 درصد گزارش شده است. این رقم معادل تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه است. نرخ تورم متوسط کل نیز در اردیبهشت ماه معادل با 34.2 درصد ثبت شده است، این آمارها نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه بخش مسکن به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ تورم کل است، به بیان دیگر، بخش مسکن در تورم کل نقش کنترل کننده دارد و با توجه به وزن بالای بخش مسکن، این موضوع به شکل قابل توجهی در تورم کل موثر است. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط بخش مسکن نیز نسبت به سطح کل، رقم بسیار پایین تری ثبت شده و نشان می دهد که ثبات قیمتی در این گروه قابل مشاهده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000