تقدیر از پذیرندگان برتر pos فروشگاهی

مدیریت شعب استان خراسان رضوی از پذیرندگان برتر pos فروشگاهی تقدیر و تشکر کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در راستای ایجاد ارتباط مؤثر با مشتریان ، از تعدادی از پذیرندگان برترpos فروشگاهی در استان خراسان رضوی با اهدا هدایایی تقدیر به عمل آمد. کارکنان دایره ارتباطات و بازاریابی به همراه نماینده شرکت ناواکو و رییس شعبه قائم مشهد به محل کار مشتریان مراجعه نموده و ضمن اهدا هدایا، به بررسی پیشنهادات و انتقادات آنها پرداختند.گفتنی است شعبه قائم مشهد در بخش pos فروشگاهی در بین شعب استان از عملکرد مطلوبی برخوردار بوده است .


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000