در جلسه کمیته معماری؛

دو پروژه پیشنهادی گروه سرمایه گذاری مسکن بررسی شد

در کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، طرح‌های پیشنهادی دو شرکت تابعه این گروه مورد ارزیابی قرار گرفت.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، کمیته معماری به عنوان یکی از کمیته های گروه سرمایه گذاری مسکن به منظور نظارت بر طراحی پروژه‌ها و اطمینان از انجام طراحی‌ها در انطباق با اصول علمی و ویژگی‌های منطقه و مشتریان تشکیل شده است.
تشکیل این کمیته گامی در راستای اطمینان از کیفیت محصولات است و اعضای این کمیته شامل مسوولین ذی‌ربط در گروه سرمایه‌گذاری مسکن و تعدادی از اساتید به نام و برجسته معماری هستند که این ترکیب تا حدود زیادی گروه را از کیفیت نهایی طراحی محصولات خود مطمئن خواهد کرد.
در همین راستا چهاردهمین جلسه کمیته معماری نیز با حضور ظهیری مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن برگزار شد و طرح‌های پیشنهادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن پردیس و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی طرح پیشنهادی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
در این جلسه که فلاحی، مدیر عامل این شرکت به همراه معاونین و مدیران و کارشناسان شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن حضور داشتند توضیحات تکمیلی طرح خود را ارایه کردند.
در ادامه و پس از ارزیابی اعضای کمیته کلیات طرح پذیرفته شد و مقرر شد در همه‌ی بلوک‌ها روف گاردن احداث شود و با استفاده از آسانسور‌های هیدرولیکی دسترسی آن تامین شود.
پروژه «ویلایی سروستان 2» در شهر جدید پردیس نیز از دیگر پروژه های مورد بررسی در کمیته معماری بود. این پروژه در حدود 145 قطعه ویلایی در دو طبقه روی پیلوت با سطح اشغال 40 درصد و تراکم 80 درصد به صورت دوبلکس اجرا خواهد شد.
بررسی طرح‌ پیشنهادی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار
در ادامه جلسه طرح پیشنهادی پروژه «زهتابی تهران» با حضور صالحی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار به همراه مدیران این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به این ‌که مشاور این طرح نیز شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن بود توضیحات کامل طرح ارایه شد. پس از ارایه نظرات کارشناسی حاضرین در جلسه، و تایید کلیات طرح پیشنهادی توسط اعضای کمیته مقرر گردید در ارتباط با محصور کردن پروژه جهت بالا بردن امنیت ساکنین، ایجاد بالکن و تراس و استفاده مناسب از پشت بام پروژه جهت رفاه بیشترساکنین اقدامات اصلاحی انجام و در جلسه‌های بعدی کمیته مورد ارزیابی قرار گرفت.
مجتمع مسکونی زهتابی در منطقه 17 تهران قرار گرفته است این پروژه با مساحت 4706 متر مربع و زیربنای کل 17000 مترمربع با استعداد حدود 120 واحد مسکونی با مشارکت با سازمان نوسازی شهرداری تهران احداث خواهد شد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000