گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت نشان می دهد

سبقت تورم مسکن بخش روستایی از شهری

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۸/۰۳/۱۳
آمارهای مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تورم ماهانه بخش روستایی نسبت به تورم ماهانه بخش شهری در اردیبهشت ماه بالاتر بوده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گزارش شاخص بهای مصرف کننده مرکز آمار در اردیبهشت ماه به تفکیک تورم روستایی و شهری منتشر شده است. گروه مسکن دارای ارزش ۳۱ درصدی است و در اردیبهشت ماه تورم ماهانه این گروه نیز معادل 0.6 درصد بوده است. آمارهای گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد افزایش ماهانه بهای مسکن در بخش شهری نیز 0.6 درصد بوده و در بخش روستایی نیز تورم ماهانه تنها به میزان 0.9 درصد گزارش شده است. این احتمال وجود دارد که افزایش قیمت هایی که در بخش مسکن شهری رخ داده است، با یک وقفه زمانی به تورم بخش روستایی رسیده باشد. البته رقم گزارش شده در خصوص تورم بخش روستایی کمتر از یک درصد است که نمی تواند رقم قابل توجهی محسوب شود، اما در مجموع این موضوع نشان می‌دهد که ، تورم گروه مسکن در بخش روستایی بیشتر بوده است.
بر اساس آمارهای این گزارش تورم نقطه به نقطه گروه مسکن در اردیبهشت‌ماه معادل ۲۵ درصد گزارش شده است. این رقم در بخش شهری معادل با 25.4 ثبت شده است، در حالی که تورم نقطه به نقطه روستایی در اردیبهشت ماه 19 درصد اعلام شده است. در حقیقت این آمار نشان می دهد که در بازه سالانه افزایش قیمت های مسکن شهری بیشتر از تورم روستایی بوده است. اما در بازه ماهانه این افزایش قیمت در بخش روستایی بیشتر گزارش شده است. در اردیبهشت‌ ماه میزان افزایش قیمت، آب، برق و سوخت ۴ درصد بوده است، تورم نقطه به نقطه این گروه نیز معادل 28.8 درصد گزارش شده است. در گزارش مرکز آمار ایران آمار بخش مسکن و سوخت ها به طور کلی در یک گروه قرار گرفته می شود. در مجموع آمار گروه مسکن نیز نشان می‌دهد که رفتار هیجانی در بخش مسکن وجود ندارد، از سوی دیگر به‌نظر نمی‌رسد که تا نیمه نخست اتفاق قابل‌توجهی در قیمت‌های این گروه رخ دهد. از سوی دیگر این آمارها نشان می دهد که گروه مسکن یکی از پایین ترین تورم ها در مقایسه با دیگر گروه ها چه در بخش شهری و چه در بخش روستایی ثبت کرده است. بنابراین می توان عنوان کرد که بخش مسکن در گزارش تورم به عنوان یک گروه کاهنده عمل کرده است. آمارهای کلی نیز نشان می دهد که تورم بخش مسکن از تورم کل در بخش شهری و روستایی کمتر بوده است. بر اساس گزارش شاخص بهای مصرف کننده در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ تورم ماهانه کل در بخش شهری معادل با 1.6 درصد ثبت شده است. همچنین بر اساس آمار این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه در دومین ماه سال در مناطق شهری 50.7 درصد ثبت شده است. در بخش روستایی تورم ماهانه رقم کمتری بوده، اما آمارهای تورم سالانه بیشتر بوده است. بر اساس آمارهای این گزارش تورم ماهانه بخش روستایی معادل با یک درصد و تورم نقطه به نقطه بخش روستایی 59.6 درصد ثبت شده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000