ادغام شعب بانک مسکن

بانک مسکن به منظور افزایش بهره وری و کارایی، تعداد شعب خود را کاهش می دهد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در راستای اجرای برنامه های عملیاتی بانک به منظور افزایش بهره وری و کارایی و همچنین بهینه سازی شبکه شعب( برنامه عملیاتی سال 97)، شعبه امام خمینی آباده (کد4111) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان فارس در شعبه مرکزی آباده( کد1228)، شعبه سلمان فارسی(کد2184) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان یزد در شعبه بازار( کد2471)، شعبه بازار گلپایگان(کد1996) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان اصفهان در شعبه مرکزی گلپایگان( کد1212)، شعبه شهید باهنر نقده (کد4224) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان آذربایجان غربی در شعبه مرکزی نقده( کد1492)، شعبه مطهری(کد1541) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان کرمانشاه در شعبه مدرس( کد2646)، شعبه ناظم الاطباء جنوبی(کد2596) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب مرکز استان تهران در شعبه لاله زار( کد2657)، شعبه امام خمینی دزفول(کد2875) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان خوزستان در شعبه مرکزی دزفول( کد1161)، شعبه باهنر مریوان(کد2265) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان کردستان در شعبه مرکزی مریوان ( کد1748)،، شعبه طالقانی جیرفت(کد2268) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان کرمان در شعبه مرکزی جیرفت( کد1481)، شعبه فردوسی گنبد کاووس(کد4119) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان گلستان در شعبه هفده شهریور( کد4411)، شعبه آزادگان گناباد (کد4448) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان خراسان رضوی در شعبه مرکزی گناباد( کد1252)، شعبه معلم لار (کد4184) از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان فارس در شعبه شهر جدید لار( کد1467) ادغام شد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000