آمار بانک مرکزی در فروردین ماه نشان می دهد

مهمترین هدف تسهیلات دهی بخش مسکن

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۸/۰۳/۱۸
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در فروردین ماه سال جاری ۲.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان اعطا شده و مهمترین هدف آن تامین سرمایه در گردش در این بخش بوده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی بانک ها در فروردین ماه سال جاری به میزان 34.2 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان 32.9 درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی در یک جدول میزان تسهیلات پرداختی هر بخش را به تفکیک ارائه می دهد. این بخش ها شامل بخش کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه است. بررسی ها نشان می دهد که در بخش مسکن و ساختمان در فروردین ماه سال جاری به میزان 2.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده است. این رقم در فروردین ماه سال قبل تنها به میزان 2 هزار میلیارد تومان بود که این آمار نشان می دهد که میزان تسهیلات پرداختی در بخش مسکن به میزان 25 درصد رشد کرده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تسهیلات هر بخش با چه هدفی پرداخت شده است. این اهداف شامل ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر موارد می شود. در بخش مسکن و ساختمان 37 درصد از کل تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش بنگاه ها اعطا شده است. این رقم معادل با 9.3 هزار میلیارد تومان بوده است. حتی این رقم نسبت به خرید مسکن نیز بیشتر بوده، زیرا در فروردین ماه سال جاری 24.2 درصد از کل تسهیلات که معادل 6.1 هزار میلیارد تومان است، صرف خرید بخش مسکن شده است. این موضوع نشان می دهد که در فروردین ماه رویکرد تسهیلات دهی بخش مسکن بیشتر فعال شدن و تامین مالی بنگاه های در حال فعالیت بوده و بیشترین تسهیلات نیز برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها اخذ شده است. حتی میزان تسهیلات اعطایی به بخش تعمیر نیز بیشتر از بخش خرید مسکن بوده است. آمارها نشان می دهد که 30.8 درصد از تسهیلات اعطایی به بخش مسکن در بخش تعمیر هزینه شده است. این رقم معادل با 7.8 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نیز نشان می دهد که افراد و بنگاه ها با توجه به نوسانات قیمتی در بخش مسکن سعی کردند تسهیلات را به منظور تعمیر واحدهای مسکونی اخذ کنند و کمتر میل به دریافت تسهیلات برای خرید بودند. سهم سایر اهداف نظیر ایجاد، توسعه و خرید کالاهای شخصی در بخش مسکن قابل توجه نبوده است.
در یک نگاه کلی نیز آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که عمده تسهیلات اعطایی در نخستین ماه سال جاری با هدف تامین سرمایه بنگاه های تولیدی پرداخت شده است. بر اساس آمارهای این گزارش، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی در فروردین ماه سال جاری به میزان 22.7 هزار میلیارد تومان بوده که معادل 66.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی را تشکیل می دهد. این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 29.3 درصد رشد داشته است. بانک مرکزی در یک جدول دیگر تعداد تسهیلات پرداختی کل و هر بخش را مشخص کرده است. بر اساس این آمار تعداد کل تسهیلات فروردین ماه به میزان 188 و 650 فقره بوده است. از این رقم 20 هزار و 723 فقره تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان اعطا شده است. در نتیجه می توان عنوان کرد که به طور متوسط سهم هر تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط 120 میلیون تومان بوده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000