کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۸/۰۳/۲۷
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به میزان ۴/۹ درصد کاهش یافته، اما شواهد تایید می کند از شدت رشد منفی در سال جاری کاسته خواهد شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ منتشر شد. این تنها گزارش از تولید ناخالص داخلی در کشور است، زیرا در ماه های اخیر، بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی و تورم را منتشر نمی کرد و برای آنالیز وضعیت اقتصاد باید به گزارش مرکز آمار ایران اکتفا کرد. بر اساس آمارهای این گزارش، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۷ به رقم ۷۱۳ هزار و ۲۲ میلیارد تومان رسیده است، که این رقم با لحاظ درآمدهای نفتی است. محصول ناخالص داخلی بدون احتساب درآمدهای نفتی نیز به میزان ۵۸۷ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان گزارش شده است. در نتیجه رشد اقتصادی با نفت در سال گذشته به میزان منفی ۴/۹ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به میزان منفی ۲/۴ درصد گزارش شده است. این موضوع نشان می دهد که کاهش درآمدهای نفتی باعث شده که در سال گذشته رشد منفی اقتصاد در کشور به میزان دو برابر باشد. به نظر می رسد که این موضوع در سال جاری نیز می تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد و آن را تحت تاثیر خود قرار دهد.
اما مرکز آمار ایران علاوه بر ارایه آمار کلی، رشد در زیر گروه ها را نیز منتشر کرده است. کشاورزی، صنعت و خدمات سه گروه اصلی گزارش مرکز آمار ایران است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی 4ISIC.Rev انجام می‌شود که بر این اساس، گروه کشاورزی شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش های عمده و خرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
آمارهای گزارش بخش صنعت در سال ۹۷ نشان می دهد که رشد این بخش به منفی ۹/۶ درصد رسیده است. این رشد کمترین سطح از سال ۹۱ است. بخش مسکن وساختمان زیر مجموعه بخش صنعت است، اما در حال حاضر جزییات تغییرات این بخش توسط مرکز آمار ایران منتشر نشده و «هیبنا» در گزارش های آتی به تغییرات این گروه اشاره خواهد کرد. لازم به ذکر است که رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سه فصل نخست سال قبل، به میزان منفی ۴/۴ درصد بوده است. اما به نظر می رسد که در زمستان سال قبل از شدت این رشد منفی کاسته شود و شرایط بخش مسکن و ساختمان در وضعیت بهتری قرار گیرد.
گروه کشاورزی، بخش دیگر آمارهای تولید ناخالص داخلی است. آمارهای این گزارش حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۷ به میزان منفی ۱/۵ درصد باشد، اما با توجه به بارندگی های اخیر به نظر می رسد سال جاری این رشد به سطح مثبت بازگردد. در گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار ایران، رشد بخش خدمات به میزان ۰/۰۲درصد گزارش شده و تنها گروهی است که روند مثبت را ثبت کرده است. در مجموع شواهد نشان می دهد که در سال جاری اقتصاد کشور وضعیت خود را با شرایط جدید وفق دهد و از شدت رشد منفی اقتصاد کشور کاسته شود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000