سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن تشریح کرد:

جزییات تسهیلات بازآفرینی شهری به سازندگان کشور

صالحی اعلام کرد تسهیلات بافت فرسوده و بازآفرینی شهری با نرخ سود تک رقمی به متقاضیان واجد شرایط ظرف حداکثر ۲۰ روز کاری از مقطع تکمیل مدارک لازم و تصویب آن پرداخت خواهد شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، رضا صالحی شهرابی سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن در تشریح جزییات تسهیلات بازآفرینی شهری با نرخ سود تک رقمی به سازندگان مسکن کشور، با بیان اینکه بانک عامل بخش مسکن بمنظور اجرایی نمودن آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، تسهیلات کم بهره مشارکت مدنی در طول دوران ساخت به متقاضیان پرداخت میکند، گفت: این تسهیلات با نرخ سود 9 درصد و به میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت به ترتیب در تهران و سایر کلانشهرها به ازای هر واحد مسکونی تا سقف 50 میلیون تومان و در مراکز استانها و سایر شهرها تا سقف 40 میلیون تومان به متقاضیان پرداخت میشود.

وی به جزییات و نحوه پرداخت تسهیلات مذکور در کلانشهرها و سایر شهرهای کشور اشاره کرد و افزود: تسهیلات مصوب با نرخ سود 9 درصد تا سقف 50 میلیون تومان برای سازندگان در تهران پیش بینی شده است اما در صورتی که متقاضی خواهان اخذ تسهیلات بیش از سقف تعیین شده باشد بانک مسکن در سه حالت، یک نوع تسهیلات بدون سپرده با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیز در نظر گرفته است. به این معنا که در شهر تهران در صورتی که متقاضی خواهان اخذ تسهیلات بیش از سقف 50 میلیون تومان باشد درصورتی که سازنده غیرحرفه ای باشد 20 میلیون تومان، سازنده حرفه ای باشد 40میلیون و در صورتی که سازنده حرفه ای باشد که در پروژه ساختمانی از تکنولوژیهای جدید و فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی استفاده میکند مبلغ 60 میلیون تومان به اصل تسهیلات پیش بینی شده اضافه خواهد کرد. با این تفاوت که رقم مازاد پیش بینی شده با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی 18 درصد در اختیار سازنده قرار خواهد گرفت.

وی رقم تسهیلات بافت فرسوده ویژه ساخت و سازهای محلات هدف در سایر کلانشهرها را نیز 50 میلیون تومان با نرخ سود 9 درصد اعلام کرد و افزود: مطابق با شرایط عنوان شده در صورتی که سازنده های سایر کلانشهرها نیز خواهان افزایش رقم تسهیلات خود باشند برای متقاضیان غیرحرفه ای تا سقف 10 میلیون تومان، برای سازندگان حرفه ای 30 میلیون تومان و برای سازندگان حرفه ای استفاده کننده از تکنولوژیهای جدید و فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی معادل 50 میلیون تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی 18 درصد قابل افزایش است.

صالحی در عین حال سقف تسهیلات بازآفرینی شهری با نرخ سود تک رقمی را برای مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 40 میلیون تومان دانست و اظهار کرد: سازندگان غیرحرفه ای در این شهرها نیز میتوانند تا سقف 20 میلیون تومان، سازندگان حرفه ای تا سقف 40 میلیون تومان و سازندگان حرفه ای استفاده کننده از تکنولوژی های جدید و فناوری نوین نیز تا سقف 60 میلیون تومان، تسهیلات مازاد بر سقف 40 میلیون تومان اولیه با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کنند.

وی با بیان اینکه بانک مسکن برای پروژه های نوسازی سایر شهرها(کمتر از 20 هزار نفر) تسهیلات مصوب با نرخ سود 9 درصد تا سقف 40 میلیون تومان در نظر گرفته است، تصریح کرد: سازندگان غیرحرفه ای، سازندگان حرفه ای و سازندگان حرفه ای استفاده کننده از تکنولوژی های نوین در این شهرها نیز به ترتیب تا سقف 10 میلیون، 30 میلیون و 50 میلیون تومان قادر به افزایش سقف تسهیلات خود با نرخ سود 18 درصد هستند.

سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن با بیان اینکه این بانک از سال های گذشته همواره اقدام به پرداخت تسهیلات بافت فرسوده و ناکارآمد شهری کرده است، گفت: بانک مسکن از سال 93 برای پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن پای کار بوده است. به گونه ای که طی این سال ها تسهیلات نوسازی به سازنده ها با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شد و به سازنده ها اینگونه اعلام شده بود که در صورت پیش بینی یارانه در بودجه دولت و تخصیص آن به بانک نسبت به تحصیص یارانه به متقاضیان اقدام می شود.

وی با تاکید بر آنکه از ابتدای سالجاری شکل پرداخت تسهیلات بافت فرسوده شهری با تحولاتی مواجه شد، گفت: بانک مسکن از ابتدای سالجاری تسهیلات بافت فرسوده و بازآفرینی شهری ارزان قیمت با نرخ سود 9 درصد را در دو سقف 40 و 50 میلیون تومان اعطا میکند. برای اخذ این تسهیلات لازم است متقاضیان ابتدا فرآیند ثبت درخواست، بارگذاری مدارک تا مرحله معرفی به بانک را صرفا در سامانه شرکت بازآفرینی شهری ایران انجام تا پس از طی مراحل ثبت درخواست و بررسی نهایی با تایید و امضای مدیر کل راه و شهرسازی استان/مدیر اجرایی استان به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران به بانک مسکن معرفی می شوند و بانک مسکن پس از اخذ استعلامات لازم، حداکثر ظرف 20 روز کاری تسهیلات مربوطه را به متقاضی پرداخت خواهد کرد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000