گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد

تورم مسکن در پایان بهار

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۸/۰۴/۰۳
آمارهای تورمی نشان می دهد که سطح قیمت های مسکن در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه ۱.۳ درصد رشد کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف کننده در خرداد ماه را منتشر کرد. یکی از بخش های مهم این گزارش، تورم بخش مسکن است. زیرا بخش مسکن، بیشترین اهمیت در بین کالاها و خدمات مصرفی خانوار دارد، به همین دلیل در گزارش شاخص بهای مصرف کننده نیز این بخش با وزن 31 درصدی، در مقایسه با دیگر کالاها از بیشترین وزن برخوردار است.

تورم ماهانه بخش مسکن در خرداد ماه به میزان 1.3 درصد گزارش شده است. به بیان دیگر، متوسط افزایش قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه به میزان 1.3 درصد بوده است. این افزایش ماهانه در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه به میزان 0.6 درصد ثبت شده بود. بنابراین در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه تورم ماهانه افزایش یافته است. اما این افزایش در دامنه محدودی بوده است. از سوی دیگر، افزایش تورم ماهانه در خرداد ماه طبیعی است، زیرا که در این ماه تقاضا برای خرید و فروش و اجاره افزایش می یابد و این انتظار وجود دارد که تورم ماهانه نسبت به ماه قبل کمی افزایش را ثبت کند.

دومین آماری که می توان از تورم بخش مسکن ارایه کرد، تورم نقطه به نقطه است. نرخ تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در یک ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در خرداد ماه به میزان 26 درصد گزارش شده است. به بیان دیگر افزایش سطح قیمت مسکن در خرداد ماه سال جاری نسبت به خرداد ماه سال قبل به میزان 26 درصد بوده است. این افزایش سطح قیمت ها، بر اساس میانگین دو بخش شهری و روستایی محاسبه شده است. تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه 25 درصد گزارش شده بود و نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در خرداد ماه نسبت به ماه قبل افزایشی بوده است. سومین آمار در بخش مسکن، تورم متوسط بوده که دارای حافظه 24 ماهه است. در حقیقت این آمار می گوید که سطح قیمت ها در 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری نسبت به 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال قبل به چه میزان افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد که در خرداد ماه این رقم به 22.2 درصد رسیده است. در اردیبهشت ماه نرخ تورم متوسط به میزان 21 درصد گزارش شده بود. بنابراین آمارها نشان می دهد در هر سه بخش ماهانه، نقطه به نقطه و متوسط نرخ تورم مسکن افزایش یافته است، اما این افزایش به شکل محدود بوده است. افزایش تورم در یک بازه محدود می تواند نشان دهنده رونق نسبی باشد، زیرا افزایش سطح قیمت ها به عرضه کننده این انگیزه را می دهد که وارد فضای تولید شود. از سوی دیگر، آمارها نشان می دهد که نرخ تورم بخش مسکن هنوز نسبت به نرخ تورم بخش کلی، کمتر بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه کل در خرداد ماه به میزان 50.4 درصد گزارش شده که این رقم دو برابر تورم بخش مسکن است. همچنین تورم متوسط کل نیز به میزان 37.6 درصد ثبت شده که این رقم نسبت به تورم بخش مسکن 15 واحد بیشتر است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000