جزییات مسیر حساب پس‌انداز مسکن جوانان برای خانه‌دار شدن

بانک مسکن با طراحی حساب پس‌انداز مسکن جوانان، شرایط ویژه‌ای برای استفاده از تسهیلات ارزان قیمت مسکن بدون سپرده‌گذاری یک‌باره طراحی کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، یکی از انواع تسهیلات بانک مسکن که شاید به اندازه تسهیلات خرید از محل اوراق و سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم شهرت نداشته و ظرفیت‌های آن در میان عموم جامعه به حد کافی شناخته شده نباشد، تسهیلات از محل سپرده‌گذاری در حساب پس‌انداز مسکن جوانان است.

برای بسیاری از متقاضیان مسکن سپرده‌گذاری یکباره با ارقام چند 10 میلیونی در صندوق پس‌انداز مسکن یکم میسر نیست و یا دشواری‌هایی دارد. این افراد می‌توانند با افتتاح حساب پس‌انداز مسکن جوانان و سپرده‌گذاری تدریجی در این حساب، از امتیاز تسهیلات ارزان‌قیمت خرید مسکن برخوردار شوند.
برای کسب امتیاز سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل این حساب، دو شیوه برای شارژ تدریجی سپرده طراحی شده است. یک شیوه که برای کودکان و نوجوانان که در کوتاه‌مدت متقاضی خرید مسکن نیستند، مناسب ارزیابی می‌شود، سپرده‌گذاری تدریجی 15 ساله است. بسیاری از والدین حساب صندوق پس‌انداز مسکن جوانان را گزینه مناسبی برای پس‌انداز اندوخته فرزندان خود می‌دانند، چراکه علاوه بر رقم سپرده‌، امتیاز تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن را نیز در آینده نصیب آنها می‌کند.
در مدل سپرده‌گذاری 15 ساله در این حساب، سقف تسهیلات برای سپرده‌گذاران در تهران 213 میلیون، در شهرهای بزرگ (شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه) 177 میلیون و در سایر شهرها 142 میلیون تومان تعیین شده است.
حداقل مبلغ واریزی ماهانه در صندوق پس‌انداز مسکن جوانان برای افتتاح‌کنندگان حساب در سال اول در حال حاضر 38 هزار تومان تعیین شده و در سال‌های بعدی به ترتیب مبالغ ماهانه به 41 هزار، 44 هزار، 47 هزار، 50 هزار، 53 هزار، 56 هزار،59 هزار 62 هزار، 65 هزار، 68 هزار، 71 هزار، 74 هزار، 77 هزار و 80 هزار تومان می‌رسد.

اما برای بهره‌مندی از سقف تسهیلات، باید ارقام واریزی ماهانه در مدل 15 ساله را چند برابر کرد. در حال حاضر ضرایب برخورداری از سقف تسهیلات در پایان سال پانزدهم، در تهران 1.52 برابر، در شهرهای بزرگ 1.26 برابر و در سایر شهرها 1.01 برابر حداقل واریزی ماهانه است.
به گزارش هیبنا، مدل دوم سپرده‌گذاری در این حساب نیز به نحوی طراحی شده که مناسب کسانی است که ظرف پنج سال آینده به متقاضی مسکن تبدیل می‌شوند. بنابراین این حساب برای جوانان 18 سال به بالا و نوجوانانی که والدین یا قیم قانونی آنها امکان شارژ حساب با مبالغ بالاتر را دارند، می‌تواند گزینه مطلوبی باشد.
با شارژ حساب در قالب روش دوم پس از گذشت 5 سال، می‌توان در تهران 91 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ (شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، کرمانشاه و شیراز) 76 میلیون تومان و در سایر شهرها 61 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرد.
اما برای بهره‌مندی از سقف مذکور، باید ارقام واریزی ماهانه در مدل 5 ساله را چند برابر کرد. در حال حاضر ضرایب برخورداری از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم، در تهران 7.17 برابر، در شهرهای بزرگ 5.98 برابر و در سایر شهرها 4.8 برابر حداقل واریزی ماهانه است.
به عنوان مثال اگر فردی قصد دارد در تهران پس از گذشت 5 سال از افتتاح حساب، از تسهیلات 91 میلیون تومانی استفاده کند، باید در سال اول به جای ماهانه 38 هزار تومان، 272 هزار و 460 تومان در حساب صندوق خود سپرده‌گذاری کند.
نرخ سود تسهیلات از این محل در حال حاضر 9 درصد بوده و بالاترین مدت بازپرداخت در میان انواع تسهیلات بانک مسکن را به خود اختصاص داده است، طوری که امکان تقسیط آن تا 20 سال وجود دارد.
افزون بر این، همچون صندوق پس‌انداز مسکن یکم، در صورت عدم استفاده از امتیاز حساب پس‌انداز مسکن جوانان، در هنگام فسخ حساب، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بابت مدت سپرده‌گذاری به صاحب حساب پرداخت خواهد شد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000