سیاست های تسهیل گری بانک مسکن برای صدور ضمانت نامه

بانک مسکن برای ارایه خدمات بهتر به متقاضیان ضمانت نامه بانکی، سیاست های تسهیل گری را تدوین و به شعب ابلاغ کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، هیأت مدیره بانک با تاکید بر اولویت بخشی به ارایه خدمات مرتبط با صدور انواع ضمانت نامه بانکی به متقاضیان، سقف حدود اختیارات شعب و مدیریت های شعب را افزایش داد.

براساس سیاست های تسهیل گری مصوب، صدور انواع ضمانت نامه در قبال تودیع انواع سپرده های سرمایه گذاری، اوراق مشارکت، اوراق گواهی سپرده و همچنین واحدهای سرمایه گذاری صندوق ره آورد آباد مسکن، طبق شرایطی، امکان پذیر است.
آن دسته از متقاضیان اخذ ضمانت نامه بانکی که تمایل به توثیق سود انواع سپرده، اوراق مشارکت، اوراق گواهی سپرده و واحدهای سرمایه گذاری صندوق ره آورد آباد مسکن نیستند، می توانند نسبت به توثیق معادل 110 درصد مبلغ ضمانت نامه اقدام کنند.
بانک مسکن برای صدور انواع ضمانت نامه برای «مشتریان دارای سوابق دریافت ضمانت نامه» و همچنین مشتریان دارای مراودات مالی مستمر با بانک از طریق انواع حساب های مفتوحه»، تخفیف ویژه در خصوص کارمزد در نظر گرفته است. بر این اساس مشتریان دارای سوابق دریافت ضمانت نامه های قبلی که در طول سه ماه گذشته حداقل 6 فقره ضمانت نامه دریافت کرده اند یا یک فقره ضمانت نامه با مبلغ حداقل 500 میلیون تومان اخذ کرده اند، در صورت درخواست صدور ضمانت نامه جدید، مشمول تخفیف کارمزدهای متعلقه (غیر از کارمزد صدور ضمانت نامه) حداکثر به میزان 30 درصد کارمزدهای مصوب مطابق ضوابط و مقررات جاری بانک خواهند شد. این میزان تخفیف شامل کارمزد اعتبارسنجی، تشکیل پرونده و ... جهت ضمانت خواه و ضامنین می شود.
بخشی از سیاست های تسهیل گری برای صدور ضمانت نامه نیز به مشتریان دارای سابقه مراودات مالی مستمر مربوط است که بر اساس آن، این مشتریان (دارای مراودات مالی مستمر با بانک مسکن از طریق انواع حساب های مفتوحه) چنانچه تا پایان شهریور امسال درخواست صدور انواع ضمانت نامه را به بانک مسکن ارایه کنند، علاوه بر مشمولیت تخفیف گفته شده، برای کارمزد صدور ضمانت نامه نیز مشمول تخفیف به میزان حداکثر 30 درصد کارمزد مصوب مطابق ضوابط و مقررات خواهند شد.
بر این اساس، متقاضیان دریافت ضمانت نامه های مستمر نیز با مجوز مدیریت امور اعتباری، مطابق ضوابط و مقررات مشخص، مشمول تخفیف کارمزد حداکثر به میزان 30 درصد کارمزد مصوب می شوند.
بانک مسکن، صدور ضمانت نامه بانکی برای متقاضیان را نوع مکملی از خدمات بانکی مورد نیاز مشتریان خود تعریف کرده است.
شرکت های ساختمانی و فعالان بازار ساخت و ساز شامل تولید کنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی، توسعه گرها، انبوه سازان و سایر ذینفعان صنعت ساختمان و تولید مسکن، مشتریان فعال و اصلی بانک مسکن هستند که به تناسب امور کاری خود به انواع ضمانت نامه نیاز پیدا می کنند.
از طرفی مشتریان خرد (حقیقی ها) نیز به ضمانت نامه های بانکی نیاز پیدا می کنند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000