صدور ضمانتنامه بانکی در کوتاه‌ترین زمان توسط بانک مسکن

صدور ضمانتنامه بانکی یکی از خدمات قابل ارایه به مشتریان بانک مسکن است که به پشتوانه ارایه وثایق مورد نیاز برای متقاضیان در کوتاهترین زمان صادر می‌شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، ضمانتنامه بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکننده سند یعنی بانک به عنوان «ضامن» بر اساس درخواست متقاضی، تعهد می‌کند بدون هیچ قید و شرط یا در سررسید معین، مبلغ مشخصی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به موضوع ضمانت است را به ذینفع یا «مضمون‌له» یا به حواله کرد وی پرداخت کند.

یکی از بانک‌هایی که در حال حاضر بخشی از بازار صدور ضمانت نامه بانکی را به خود اختصاص داده، بانک مسکن است که این خدمات را به مشتریان واجد شرایط دریافت انواع ضمانت نامه بانکی متناسب با نیاز آنها ارایه می‌کند.
برای ارایه ضمانت نامه بانکی، مشتریان بانک مسکن مانند مشتریان تمام بانک‌های دیگر اعتبارسنجی می شوند. در واقع اعتبارسنجی مشتریان یک پیش‌نیاز قطعی برای صدور ضمانت نامه بانکی محسوب می‌شود، چراکه این سند در صورت صدور تعهد سنگینی را متوجه بانک می‌کند و از این رو باید احتیاط‌های لازم در این حوزه صورت گیرد.
اولین مرحله برای صدور هرگونه ضمانت نامه بانکی، درخواست مشتری است. با اعلام این درخواست قراردادی میان ضمانت خواه و ذی‌نفع ضمانت نامه منعقد می‌شود. نکته قابل توجه این است که ضمانت نامه‌های بانکی غیرقابل انتقال بوده و صرفا توسط ذینفع مندرج در متن ضمانت نامه قابل استفاده خواهد بود.
ضمانت نامه‌های بانکی بر اساس نیاز مشتری تحت یکی از عناوین از قبیل ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد و حسن انجام کار، ضمانت نامه پیش‌پرداخت، ضمانت نامه استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت نامه گمرکی، ضمانت نامه ارزی و نیز ضمانت نامه‌های متفرقه با عناوین دیگر صادر می‌شود.
به عنوان مثال مشتری ضمانت نامه گمرکی اغلب افرادی هستند که به کار واردات مشغول هستند. این افراد اگر نتوانند حقوق گمرکی را نقدا پرداخت کنند، ضمانت نامه‌هایی با سررسیدهای مشخص نزد گمرک می‌سپارند و اگر در سررسید، مبالغ ذکر شده در ضمانت نامه را پرداخت نکنند، مشمول جریمه تاخیر تادیه می‌شوند.
از دیگر موارد متداول نیاز به صدور ضمانت نامه بانکی، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های گوناگون است. برای شرکت در برخی از این رویدادها شرط ارایه ضمانت نامه به نهاد برگزار کننده وجود دارد تا در صورت برنده شدن یا انصراف از آن، ذینفع ضمانت نامه بتواند از آن استفاده کند.
برای صدور ضمانت نامه باید وثایقی که مورد قبول بانک باشد، ارایه شود. این وثایق متناسب با نوع و مبلغ ضمانت نامه می‌تواند مواردی از قبیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یا قرض‌الحسنه پس‌انداز نزد بانک یا تضمین بانک‌ها و موسسات بانکی معتبر داخلی، اموال غیرمنقول و نیز سفته با امضای دو ضامن باشد.
به گزارش هیبنا، متقاضیان انواع ضمانت نامه اعم از فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن از خدمات صدور این سند در کوتاه‌ترین زمان بهره‌مند شوند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000