آمارهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ نشان می دهد

رشد ۲۳ درصدی سپرده های بانکی

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۸/۰۴/۱۷
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که میزان سپرده های بخش غیر دولتی بانک ها در سال ۱۳۹۷ رشد ۲۳ درصدی را ثبت کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی آخرین گزارش پولی و بانکی مربوط به اسفند 1397 را منتشر کرد. این گزارش تصویر کلی از منابع و مصارف بانک ها ارایه می کند. بر اساس آمارهای این گزارش میزان سپرده های بخش غیر دولتی تمام بانک ها در سال 1397 به میزان 1828 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن، رشد 23 درصدی را کسب کرده است. از میان این سپرده ها، 379 هزار میلیارد تومان سهم بانک های تجاری، 19 هزار میلیارد تومان سهم بانک های تخصصی و 1260 هزار میلیارد تومان سهم بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی است. بنابراین این آمارها نشان می دهد که 20 درصد سپرده ها در بانک های تجاری، 11 درصد سپرده ها در بانک های تخصصی و 69 درصد سپرده ها در بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی قرار دارند. این گزارش بانک مرکزی، آمارهای سپرده بانکی را به تفکیک سپرده های دیداری و غیردیداری منتشر کرده است. بر اساس آمارهای این گزارش در پایان سال 1397 میزان سپرده های دیداری بانک ها به رقم 230 هزار میلیارد تومان رسیده است. همپنین سهم سپرده های غیردیداری بانک ها معادل با 1600 هزار میلیارد تومان ثبت شده است. سپرده های غیردیداری شامل قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری مدت دار است. یک بخش از سپرده های قرض الحسنه پس انداز نیز شامل صندوق پس انداز مسکن می شود. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در پایان سال 1397 میزان منابع صندوق پس انداز مسکن به رقم 8.3 هزار میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر سرمایه گذاری مدت دار نیز به دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم بندی می شود. بر اساس آمارهای این گزارش میزان سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک ها رقمی معادل با 584 هزار میلیارد تومان و میزان سرمایه گذاری بلندمدت بانک ها رقمی معادل با 879 هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
بر اساس آخرین بررسی های صورت گرفته در این گزارش سرمایه گذاری کوتاه مدت در سال 1397 نسبت به سال قبل رشد 48 درصدی را ثبت کرده است، این در حالی است که در این زمان سرمایه گذاری بلندمدت رشد 5 درصدی را پشت سر گذاشته است. این دو آمار نشان می دهد که در سال 1397 رشد سپرده های کوتاه مدت وضعیت بهتری نسبت به سپرده های بلندمدت داشته و با استقبال بیشتری از سوی سرمایه گذاران مواجه شده است.
گزارش پولی و بانکی بانک مرکزی آخرین وضعیت نقدینگی را به صورت رسمی منتشر کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده در این گزارش میزان نقدینگی در پایان سال 1397 به رقم 1882 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان می دهد که رشد نقدینگی در پایان سال 1397 به میزان 23.1 درصد رسیده است. این رشد در سال 1396 در سطح 22.1 درصد قرار داشت. بنابراین طی دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1397 به میزان یک واحد درصد به رشد نقدینگی افزوده شده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000