تدابیر بانک مسکن برای شتاب بخشی به روند پرداخت تسهیلات مسکن مهر

روند تسهیلات دهی پرسرعت بانک مسکن به پروژه های نیمه تمام طرح مسکن مهر با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شتاب بیشتری می گیرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل تامین کننده منابع مالی طرح مسکن مهر از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، طی سال های گذشته از تمامی ظرفیت تسهیلات دهی خود برای تامین اعتبار لازم واحدهای مسکونی در قالب این طرح استفاده کرده است. به گونه ای که مطابق با جدیدترین اطلاعات مربوط به کارنامه تسهیلات دهی این بانک به طرح مسکن مهر مشخص شده است از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر تا پایان خردادماه سال جاری به 3 میلیون و 113 هزار و 808 واحد مسکن مهر به ارزش 53 هزار و 299 میلیارد و 582 میلیون و 500 هزار تومان تسهیلات مسکن مهر پرداخت شده است.

جزئیات گزارش عملکرد دوره زمانی مورد اشاره حاکی از آن است که از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر در کشور تا پایان سه ماهه سال جاری از تعداد 3 میلیون و 115 هزار و 568 واحد مسکن مهر معرفی شده به شعب بانک مسکن، به تعداد 3 میلیون و 113 هزار و 808 واحد تسهیلات پرداخت شده است.
این کارنامه عملکرد نشان می دهد از میان 31 استان کشور، استان تهران با 533 هزار و 500 واحد در رتبه نخست تسهیلات مسکن مهر به لحاظ تعداد واحد قرار دارد. مطابق با این گزارش به دست آمده، از ابتدای اجرای این طرح تا پایان بهار امسال، تعداد 533 هزار و 500 واحد مسکن مهر به ارزش 10 هزار و 174 میلیارد و 926 میلیون و 300 هزار تسهیلات از سوی بانک مسکن دریافت کرده اند.
نکته مهم در روند تکمیل و تامین اعتبار پروژه های مسکن از سوی بانک مسکن آن است که این بانک علاوه بر تهران، به سایر استان های کشور نیز برای خانه دار کردن متقاضیان خرید این واحدهای مسکونی توجه ویژه داشته است. چنانکه آمار و اطلاعات به دست آمده بیانگر آن است که پس از تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اصفهان به ترتیب سه رتبه نخست پرداخت تسهیلات مسکن مهر را داشته اند.
براین اساس، از ابتدای اجرای طرح مذکور تا پایان بهار امسال، 232 هزار و 156 واحد مسکن در خراسان رضوی، 192 هزار و 744 واحد مسکن مهر در آذربایجان شرقی و 169 هزار و 27 واحد مسکن مهر در استان اصفهان مجهز به تسهیلات مسکن مهر از سوی شعب بانک مسکن در این استان ها شده اند.
در عین حال، استان های فارس، خوزستان، مازندران و گیلان نیز به ترتیب در رتبه های بعدی اخذ تسهیلات مسکن مهر به لحاظ تعداد واحد قرار دارند.
هم راستا با روند پرسرعت تسهیلات دهی بانک مسکن به پروژه مسکن مهر در استان های مختلف کشور از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، بانک پس از تاکید ویژه دولت برای تکمیل و تحویل تمامی واحدهای مسکونی پیش بینی شده در قالب طرح مسکن مهر تا پایان دولت دوازدهم و ابلاغ مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات واحدهای مسکن مهر در هفته گذشته، مدیر عامل بانک مسکن نیز بر شتاب پرداخت تسهیلات مسکن مهر تاکید ویژه ای داشته است.
از این رو قرار است تا پایان پرونده طرح مسکن مهر ، بانک مسکن به همراه دولت از این طرح حمایت مالی ویژه ای انجام دهد.
مطابق با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، قرار است در راستای شتاب بخشیدن به تکمیل واحدهای مسکن مهر برای 200 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت که دست کم پیش رفت فیزیکی 70 درصدی دارند اما به مرحله تکمیل و افتتاح نرسیده اند، سقف تسهیلات مسکن مهر از 40 میلیون تومان فعلی به حداکثر 50 میلیون تومان افزایش پیدا کند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000