بررسی شاخص بهای مصرف کننده تیرماه نشان می دهد

تصویر تورم در ماه نخست تابستان

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۸/۰۵/۰۲
بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه در تیرماه به ۲.۸ درصد رسیده و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در سطح ۴۸ درصد قرار دارد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گزارش شاخص بهای مصرف کننده مرکز آمار ایران در تیرماه سال جاری منتشر شد. این گزارش در بخش تورم کل، بخش شهری و بخش روستایی آمارهای تغییرات ماهانه و سالانه را منعکس می کند. همچنین تورم در 12 گروه اصلی نیز به تصویر کشیده شده است. آخرین آمارها نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه در تیر ماه سال جاری به رقم 2.8 درصد رسیده است. البته این رقم در خرداد ماه سال جاری معادل با 0.8 درصد بوده و نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه روند افزایشی را طی یک ماه ثبت کرده است. به نظر می رسد که افزایش تورم ماهانه اجاره در این بخش موثر بوده است. آمارها نشان می دهد که تورم ماهانه اجاره در تیر ماه به 4.1 درصد رسیده، این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره تنها 23.4 درصد بوده است. بالا بودن تورم ماهانه اجاره در تیرماه به این دلیل است که به طور سنتی انتظار می رود در ابتدای تابستان قرارداد اجاره خانه ها تمدید شده یا اجاره نامه های جدیدی منعقد شود. در این فصل اجاره بها عموما با افزایش قیمت روبرو می شود و اثر آن نیز بر تورم ماهانه منعکس خواهد شد. البته به نظر می رسد که این روند در ماه های مرداد و شهریور ماه به شدت تیرماه نخواهد بود و در نهایت در این ماه ها از سطح تورم کاسته خواهد شد.
نکته دوم درباره گزارش تورمی تیرماه کاهشی شدن، نرخ تورم نقطه به نقطه است. بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه نسبت به خرداد ماه روند نزولی را ثبت کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال جاری معادل با 50.4 درصد بوده که این رقم در تیر ماه سال جاری به رقم 48 درصد کاهش یافته است، به بیان دیگر حتی نرخ بالای تورم ماهانه در تیرماه نیز باعث نشد که مسیر نزولی تورم نقطه به نقطه متوقف شود. این روند نزولی پس از ثبت نرخ تورم 52 درصدی در اردیبهشت ماه رقم خورد. به بیان دیگر طی دو ماه خرداد و تیرماه سال جاری به میزان 4 واحد درصد از سطح نرخ تورم نقطه به نقطه کاسته شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در یک ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
البته با وجود کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم متوسط روند افزایشی را ثبت کرده است. نرخ تورم متوسط یا 12 ماهه در تیرماه به سطح 40.4 درصدی رسیده است. بر اساس آمارهای منتشر نرخ تورم متوسط در خرداد ماه معادل با 37.6 درصد بوده است. نرخ تورم متوسط تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در 12 ماه منتهی به تیرماه سال جاری نسبت به 12 ماه منتهی به تیرماه سال قبل است. این انتظار وجود دارد که با کاهشی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه های آتی، نرخ تورم متوسط نیز نزولی شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000