مدیر شعب استان مرکزی:

آموزش باید در فرد تغییر ایجاد کند

تجربه نشان داده، امروز سازمان هائی موفق عمل کرده اند که به امر آموزش نیروی انسانی خود بهای بیشتری داده اند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در مراسمی با حضور جمعی از مسوولین مدیریت و شعب استان، از همکاران مدرس در مدیریت شعب استان تقدیر به عمل آمد. در این مراسم، امیری مدیر شعب استان در سخنانی؛ آموزش منابع انسانی را راهکاری مهم برای کارآمدی و اثربخشی هر سازمان دانسته و آن را یک وظیفه اساسی در سازمان ها و یک فرآیند مداوم و همیشگی و نه موقت و تمام نشدنی به حساب آورد.

امیری گفت: در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده و این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را عصرنیم عمر اطلاعات نامیده‌اند. یعنی دورانی که در هر 5 سال، نیمی از اطلاعات بشری منسوخ گردیده و اطلاعات و دانش جدید جایگزین آن می‌گردد. بنابراین در حال حاضر آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان‌های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است.

وی تصریح کرد: رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد و اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند.

امیری از مهم‌ترین مواردی را که به‌عنوان مقاصد نسبتاً مشترک سازمانها و نظام‌های مختلف درخصوص آموزش ضمن خدمت قابل ذکراست را مواردی چون: هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان- افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان- کاهش حوادث و ضایعات کاری- به هنگام سازی دانش و توانائی نیروی انسانی در سازمان و در نهایت کمک به تغییر و تحولات سازمانی دانست و تاکید کرد: هدف از دوره های آموزش ضمن خدمت، صرف گذران ساعات و پر کردن برنامه آموزشی نیست، بلکه آموزش باید در افراد سازمان ایجاد تغییرکند و سازمان را در رسیدن به مقاصد و اهداف عالیه مساعدت نماید.

امیری در پایان، احراز رتبه دوم مدیریت بانک مسکن استان مرکزی در بخش آموزش در بین مدیریت های کشور را به همکاران خود تبریک گفت و از داود آبادی، رئیس و شریفی معاون دایره منابع انسانی و امور آموزشی مدیریت تقدیر کرد. همچنین در این مراسم، با اعطای لوح تقدیر و هدایائی به رسم یادبود از زحمات محمد رضا شمسی، حسن مشکانی، محمود فرخی، رضا آزاداندیش، حمید رضا ستوده نژاد، محمد ونکی و احسان منصوری مقدم، به پاس تدریس منابع و سرفصل های آموزش ضمن خدمت مدیریت در سال گذشته تقدیر به عمل آمد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000