عضو هیأت مدیره بانک مسکن:

سه رویکرد جدید بانک مسکن

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با تشریح سیاست های جدید اعتباری بانک مسکن گفت: سیاست های مالی و حمایتی بانک مسکن متمرکز بر بخش عرضه مسکن و مبتنی بر سه رویکرد است.
پایگاه خبری بانک مسکن

نادر قاسمی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، اظهار داشت: سیاست های اعتباری سال جاری بانک مسکن بر مبنای عرضه و تقاضا با رویکرد تقویت عرضه ساختمان بنا شده است و برای اینکه طرف عرضه را تشویق کنیم سمت و سوی سیاست های اعتباری را به گونه ای تعریف کرده ایم که سقف تسهیلات ساخت برای متقاضیان افزایش یابد.
وی با بیان اینکه بانک مسکن برای سازندگان با فناوری های نوین مشوق های ویژه در نظر گرفته است، ادامه داد: بنابراین سازندگانی که در چارچوب سیاست های بانک و با رعایت الگوی مصرف مورد نیاز اقشار میان درآمدی به عرصه ساخت ورود کنند قطعا مورد حمایت تامین مالی بانک قرار خواهند گرفت.
قاسمی افزود: در حال حاضر بیشتر پروانه های صادره برای ساخت واحدهای 140 متر مربع و بیشتر است در حالی که غالب متقاضیان مسکن از اقشار میان درآمدی هستند که در همین راستا بانک مسکن در سال جاری سه رویکرد را در سیاست های اعتباری خود لحاظ کرد. نخست تشویق سازندگان به ساخت واحدهای با مساحت متوسط با استفاده از فناوری های نوین و کاهش مصرف انرژی، رویکرد دوم افزایش سقف تسهیلات برای سازندگان و رویکرد سوم خروج سازندگان سنتی ساز از چرخه حمایت های مالی بانک مسکن است.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن گفت: این موضوعات در حوزه تولیدات و تقویت عرضه مسکن با جدیت در دستور کار بانک مسکن قرار دارد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000