مدیر امور اعتباری بانک مسکن تشریح کرد:

اولویت دهی پرداخت تسهیلات به واحدهای میان متراژ

مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تمرکز سیاست های اعتباری سال ۹۸ بر پرداخت تسهیلات ساخت واحدهای میان متراژ خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

محمد حسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک مسکن با تاکید بر آنکه سیاست های اعتباری سال جاری، تشویق عرضه مسکن با توجه به دو محور اصلی تعریف شده است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: حمایت و تشویق عرضه مسکن برای ایجاد تعادل در بازار مسکن یکی از مهم ترین سیاست های مدنظر بانک مسکن است. از این رو در حوزه حمایت از عرضه مسکن، سیاست های اعتباری بانک مسکن با تکیه بر محور اصلی پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته است. محور نخست برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده حمایت از سازندگان حرفه ای در جهت افزایش عرضه است. در این راستا در سال جاری شرایط ویژه­ ای از سوی بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات به این گروه از سازندگان تعریف شده است. محور دوم نیز بر حمایت از عرضه واحدهای مسکونی میان متراژ( بین 60 تا 80 مترمربع) قرار دارد.

وی با اشاره به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، اظهار کرد: بررسی های انجام شده از وضعیت تقاضا و عرضه آپارتمان های موجود در بازار مسکن حاکی از آن است که از یک سو بخش عمده تقاضای موجود در بازار به واحدهای مسکونی کمتر از 80 مترمربع اختصاص دارد و از سوی دیگر عمده واحدهای مسکونی فاقد متقاضی، زیربنای بیش از 80 مترمربع دارند.

به گفته وی در حال حاضر عمده تقاضای موجود در بازار، خواهان خرید واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از 80 مترمربع هستند اما عمده واحدهای مسکونی عرضه شده در بازار با این تقاضا هماهنگی ندارد و زیربنای بیش از 80 مترمربع دارند.

علمداری با تاکید بر آنکه این وضعیت نشان می دهد عرضه مسکن با الگوی مصرفی تطابق ندارد، تصریح کرد: با توجه به وضعیت موجود، یکی از اولویت های بانک مسکن در بخش تسهیلات دهی به حوزه مسکن و ساختمان، تامین مالی واحدهای میان متراژ که با الگوی مصرفی موجود در بازار هماهنگی دارد، تعیین شده است.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن با تاکید بر آنکه این محور به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در تامین مالی پروژه های ساختمانی مدنظر شعب مختلف بانک مسکن قرار دارد، گفت: سیاست های اعتباری بانک مسکن به گونه ای پیش بینی شده که به طور طبیعی شرایط برای اخذ تسهیلات ساخت در پروژه های میان متراژ آسان تر است. به این معنی که اگر پروژه ای در حال ساخت، واحدهای مسکونی کمتر از 80 مترمربع در آن پیش بینی شده باشد، امکان انعقاد قرار مشارکت در مرحله 20 تا 25 درصد پیشرفت فیزیکی در شعب بانک مسکن برای آنها وجود دارد اما اگر متراژ واحدهای مسکونی در حال ساخت در یک پروژه بیش از 100 مترمربع باشد، پیشرفت فیزیکی این پروژه باید به بیش از 40 تا 45 درصد برسد تا امکان پرداخت تسهیلات به این پروژه وجود داشته باشد.

وی در عین حال تاکید کرد: سیاست های اعتباری بانک مسکن به گونه ای تنظیم و پیش بینی شده که واحدهای مسکونی میان متراژ(کمتر از 80 مترمربع) که با الگوی مصرفی هماهنگی بیشتری دارند در اولویت برای اخذ تسهیلات ساخت بانک مسکن قرار بگیرند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000