بررسی «هیبنا» از آمار بانک مرکزی نشان می دهد

کاهش چک های برگشتی در تیرماه

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۸/۰۵/۲۸
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که میزان چک های برگشتی در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی آمارهای مربوط به چک های مبادله شده و چک های برگشتی را در تیرماه منتشر کرده است. بررسی ها نشان می دهد که در تیر ماه سال جاری میزان چک های مبادله شده به میزان 100 هزار میلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد افزایش 18.5 درصدی را ثبت کرده است. بنابراین این آمار نشان می دهد که طی یک ماه، به میزان رشد چک های مبادله شده افزوده شده است.میزان کل چک های مبادله شده در تیرماه به رقم 7.8 میلیون فقره رسیده است. تعداد کل چک های مبادله شده در تیرماه سال قبل 9.4 میلیون فقره بود، همچنین کل مبلغ چک های مبادله شده در آن زمان 86.6 هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

آمارها نشان می دهد که میزان چک های برگشتی در تیر ماه سال 1398 به رقم 717 هزار فقره رسیده است. این رقم نسبت به ماه خرداد افزایش 16.3 درصدی را ثبت کرده است. همچنین نسبت به تیرماه سال قبل میزان چک های برگشتی از نظر تعداد افت 46 درصدی را ثبت کرده است. به نظر می رسد این آمار دو نکته را نشان می دهد، میزان وضعیت چک های برگشتی نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر شده و نشان می دهد شرایط اقتصادی نسبت به آن زمان در وضعیت مناسب تری قرار دارد. اما نسبت به خرداد بر تعداد چک های برگشتی افزوده شده است. این موضوع می تواند به دو علت باشد، یا این که تعداد کل چک های مبادله شده در اقتصاد بیشتر شده است و در نتیجه افزایش تعداد چک های برگشتی نیز امری طبیعی است. یا این که افزایش چک های برگشتی از تیرماه به خرداد دلیل دیگری مانند تغییر شرایط اقتصادی دارد. با توجه به ثبات اقتصاد در دو ماه خرداد و تیرماه، گزینه نخست از احتمال بیشتری برخوردار است. اما می توان به طور یقین عنوان کرد، که کاهش قابل توجه چک های برگشتی نسبت به تیرماه سال قبل نشان از «بهبود شرایط و بازگشت ثبات به فضای اقتصاد کلان» دارد.

اما چرا کاهش تعداد چک های برگشتی در بازه یک ساله خبر امیدوار کننده ای برای اقتصاد کشور است؟ بانک مرکزی در گزارش چک ها به این موضوع اشاره می کند که در تیرماه 1398، در کل کشور بالغ بر 688 هزار فقره چک به ارزش بالغ بر 10.4 هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موحودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 96 درصد و از نظر ارزش 93.6 درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. بنابراین دلیل اصلی برگشت چک ها، کسری موجودی است. کاهش تعداد چک های برگشتی طی یک سال گذشته می تواند نشان دهد که فعالان اقتصادی به موقع توانستند تعهدات خود را پاسخ دهند.

بانک مرکزی علاوه بر آمار تعداد، مبلغ چک های برگشتی را نیز منتشر کرده است. کل ارزش چک های برگشتی در تیرماه به میزان 11.2 هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی ها نشان می دهد که نسبت به خرداد ماه سال جاری 19.2درصد به مبلغ چک های برگشتی نیز افزوده شده است. اما حجم چک های برگشتی در تیر ماه سال قبل معادل 14.2 هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 21 درصد از مبلغ چک های برگشتی طی یک سال اخیر کاسته شده است. بنابراین از نظر ارزش نیز چک های برگشتی طی یک ماه افزایش یافته، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل روند افزایشی بوده است. بررسی آمارهای کل چک های مبادله ای نشان می دهد که در یک سال به چه میزان از چک های مبادله ای افزوده شده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000