دو بعد حضور شهرداری ها در بازار مسکن

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۸/۰۵/۳۰
مدیر بازنگری طرح جامع مسکن معتقد است: ورود شهرداریها به حوزه مسکن اجاره ای میتواند مفید تلقی شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن با تاکید بر آنکه اگر تمامی نکات و شرایط مدنظر قرار گیرد ورود شهرداری ها به حوزه مسکن اجاره ای به ساماندهی بازار اجاره در میان مدت می توانند کمک کند، گفت: در شهری همچون تهران، یکی از محدوده هایی که در پایتخت میتواند به عنوان عرصه حضور شهرداری انتخاب شود محدوده بافت فرسوده است.

وی به پیشنهاد رییس جمهوری برای استفاده از توان شهرداری ها در بازار مسکن اجاره ای اشاره کرد و افزود: پیشنهاد رییس جمهوری برای استفاده از توان شهرداری ها در ساماندهی بازار اجاره مبتنی بر یک الگوی جهانی تجربه شده در بسیاری از شهرهای دنیا است. الگویی که در بسیاری از شهرهای دنیا منجر به کنترل نرخ تورم در بازار اجاره شده است. راه اندازی شرکتهای اجاره داری حرفه ای و عرضه مسکن استیجاری از سوی دولتهای محلی یا همان شهرداری ها در بسیاری از شهرهای دنیا نه تنها توانسته به عنوان یک سپر ضدتورمی در بازار اجاره مسکن عمل کند بلکه در نقش یک ابزار تامین کننده بخشی از نیاز آتی بازار اجاره در یک دوره زمانی میان مدت عمل کرده است.

به گفته وی با توجه به مطالعات انجام شده طی سالهای گذشته اینطور به نظر میرسد که ورود شهرداری‌ها به حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای در پایتخت و کلان‌شهر تهران امری قابل‌تحقق و شدنی است اما در این میان توجه به چند نکته برای حضور شهرداری در این حوزه از بازار مسکن ضروری است.

وی در عین حال به دو نکته قابل توجه در زمینه حضور شهرداری در بازار مسکن اجاره ای اشاره کرد و گفت: از آنجاکه شهرداری تهران مجری اصلی ضوابط ساخت وساز محسوب میشود در صورت ورود به حوزه عرضه مسکن استیجاری میتواند با تسهیلگری در حوزه سیاستگذاری اقدام کند. اما نقص اصلی در این حوزه زمانی بروز میکند که شهرداری در حوزه صدور پروانه ساختمانی و اخذ عوارض ساخت وساز در این حوزه با تضاد منافع روبه رو است.

یزدانی ادامه داد: تضاد منافع به این معنی که از یک سو شهرداری ها با ورود به این حوزه میتوانند در حوزه سیاستگذاری ضوابط ساخت وساز با نگاهی ویژه وارد شوند اما از سوی دیگر از آنجاکه بخش مهمی از بودجه شهرداری ها به درآمدهای حاصل از ساخت وساز وابسته است به طور طبیعی سیاستگذاری در این حوزه را نمیتواند کاملا به طور مستقل و بدور از هر نوع ملاحظه انجام دهد.

مدیر بازنگری طرح جامع مسکن به نکته دوم اشاره و تصریح کرد: یکی از نکات مثبتی که در حوزه اجرایی حضور شهرداری ها در بازار مسکن استیجاری میتواند به دنبال داشته باشد، اراضی متعلق به شهرداری ها از جمله شهرداری تهران است. از آنجا که در مناطق مختلف شهر تهران، شهرداری اراضی زیادی تحت مالکیت خود دارد میتواند با استفاده از این اراضی در حوزه مسکن استیجاری اقدام کند.

به گفته وی در این حوزه نکته مهم چگونگی تزریق این اراضی به حوزه عرضه مسکن استیجاری از سوی شهرداری ها است. به این معنی که از آنجاکه این فعالیت در این حوزه مستلزم مبادله پول است ممکن است در صورت درنظر نگرفتن تمامی ابعاد فعالیت، زمینه بروز تالی فاسد ایجاد شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000